Suomen riistakeskus hakee riistasuunnittelijaa Etelä-Savoon

Suomen riistakeskus Etelä-Savon toimialueella ilmoitetaan haettavaksi vakituinen riistasuunnittelijan toimi.

Toimialueeseen kuuluu Etelä-Savon maakunta sekä osia Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon maakunnista. Alueella toimii 23 riistanhoitoyhdistystä. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu

riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä,  sidosryhmäyhteistyötä, osallistumista valtakunnallisiin tehtäviin ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Juvalla.

Tehtävään haettavalta edellytetään:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen toimialueella, tarvittaessa työmatkoja myös muualla Suomessa ja ulkomailla
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan sopimuksen mukaan tai viimeistään 1.11.2017. Toimessa on neljän kuukauden pituinen koeaika.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 11.8.2017 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Kuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan toimi, Etelä-Savo.

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Apulaisjohtaja Jari Pigg puh. 029.431 2102, jari.pigg@riista.fi