Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee RIISTAPÄÄLLIKKÖÄ Kainuun toiminta-alueelle

Toiminta-alueeseen kuuluu Kainuun maakunta, jonka alueella toimii 8 riistanhoitoyhdistystä.

Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii Kainuun alueellisen riistaneuvoston esittelijänä.

Kainuun toimialueeseen liittyvien tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Suomussalmella.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

● ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuta soveltuvaa tutkintoa yhdistettynä käytännössä osoitettuun riistapäällikön tehtävien hallintaan
● riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta, eduksi lasketaan Kainuun alueen riistatalouden ja yhteistyökumppaneiden tuntemus sekä metsästyslain 8 §:n alueen erityispiirteiden tuntemus
● suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
● englannin kielen taitoa
● neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
● käytännössä osoitettua johtamistaitoa
● valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja mahdollisesti myös ulkomailla
● valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.3.2020.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Riistapäällikkö, Kainuu.

Lisätietoja antavat:

Johtaja Jari Varjo, jari.varjo@riista.fi, puhelin 029 431 2112
Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104 Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105