Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee kolmea suunnittelijaa

Suomen riistakeskukseen haetaan kolmea suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 11/2019–06/2025. Suunnittelijoiden tehtävänä on LIFE BOREALWOLF -hankkeessa esitettyjen suden suojeluun ja kannanhoitoon liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. Se on mukana toteuttamassa Luonnonvarakeskuksen koordinoimaa LIFE BOREALWOLF -hanketta, jonka päätavoitteena on saada susikanta suotuisan suojelun tasolle. Tähän pyritään ihmisen ja suden yhteiseloa edistävin toimenpidekokonaisuuksin, jotka käsittävät mm. vahinkojen ennaltaehkäisyä, aktiivista susiviestintää sekä laittoman tappamisen vähentämistä.

Suunnittelijoiden tehtäviin kuuluu:

 • petovahinkojen maastotarkastukset ja neuvonta, DNA-keräyksen ja suurpetoyhdyshenkilöverkoston toiminnan tukeminen
 • kotieläin- ja metsästyskoiravahinkojen ennaltaehkäisyn toteuttaminen ja menetelmien kehittäminen
 • koulutusmateriaalituotanto sekä koulutusten järjestäminen eri kohderyhmille, sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
 • tiedonvaihto asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa, sähköisten opasmateriaalien koostaminen
 • hankkeen monitorointi ja raportointi
 • kehityshankkeiden edistäminen

Tehtävän sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto. Alustavan suunnitelman mukaan suunnittelijat sijoitetaan seuraaville aluetoimistoille: Joensuu, Seinäjoki ja Suomussalmi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta tai muuten osoitettua perehtyneisyyttä suurpetoihin ja niiden kannanhoitoon ja kannanarviointiin
 • riistatalouden, metsästyksen ja suurpetopolitiikan hyvää tuntemusta
 • neutraalia suhtautumista suurpetoihin ja riistantutkimukseen
 • suomen kielen erinomaista taitoa; ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi
 • yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä, neuvottelutaitoja sekä valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa

Lisäksi eduksi katsotaan: kokemus hirvieläinten ja suurpetojen kannanhoidosta, kannanarvioinnista sekä metsästyksestä, kokemus riistakameroista ja vahinkojentorjuntamenetelmistä sekä paikkatieto-osaaminen.

Palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja tehtävä on otettava vastaan 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 4.10.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija/Elinympäristöt

 

Lisätietoja:

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi