Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen

Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja valvonnassa toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jolla on 15 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Suomen riistakeskuksen tehtävänä on edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Suomen riistakeskus hakee asiantuntijaa asiakaspalvelutiimin vetäjäksi ja metsästäjärekisterivastaavan sijaisen tehtäviin. Työpanos jakautuu suurimmaksi osaksi asiakaspalveluun ja julkisena hallintotehtävänä hoidettaviin metsästäjärekisteriasioihin, joiden lisäksi on erikseen sovittavia muita julkisia hallintotehtäviä sekä muita riistakeskuksen työtehtäviä.

Asiakaspalveluvastaavan työtehtävinä ovat muun muassa:

 • toimia asiakaspalvelutiimin vetäjänä
 • kehittää asiakaspalvelua ja neuvontaa
 • ohjeistaa asiakasneuvojien työtä ja järjestää vuorottelu palveluaikoina
 • osallistua asiakasneuvontaan

Metsästäjärekisterivastaavan tehtävinä ovat muun muassa:

 • koordinoida metsästäjärekisteriin liittyvää yhteistoimintaa
 • hoitaa metsästäjärekisteriin liittyvät sopimusasiat
 • valmistella riistahoito- ja pyyntilupamaksulain 7 a ja 7 c §:ien mukaiset asiat
 • ohjeistaa väärien tai ylimääräisten riistanhoitomaksujen palautukset
 • päivittää rekisteriohje riistanhoitoyhdistyksille
 • huolehtia metsästäjämäärätilastoista ja niiden toimittamisista
 • antaa rekisteriin liittyvää neuvontaa asiakkaille

Tehtävään haetaan henkilöä, jolla on hallinnollisten tehtävien tuntemusta ja perehtyneisyyttä asiakaspalvelutoimintaan.

Edellytämme:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. tradenomi, merkonomi)
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin sekä englannin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • kykyä selviytyä kiireisissäkin tilanteissa
 • sujuvaa Office-ohjelmien osaamista
 • erinomaista yhteistyökykyä ja tiimityötaitoja
 • hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
 • valmiutta matkustaa kotimaassa
 • riistanhoitoyhdistystoiminnan ja metsästysasioiden tuntemus luetaan eduksi

Toimi on toistaiseksi voimassa oleva 6 kk:n koeajalla. Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen ja palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Toimi tulisi ottaa vastaan 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan.

Toimen sijoituspaikka on erikseen sovittava Suomen riistakeskuksen aluetoimisto, joista sijaintipaikoista ensisijaisimpia ovat Suomussalmi, Joensuu, Jyväskylä, Juva tai Hamina.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 15.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki. Kuoreen merkintä: Asiantuntija.

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Apulaisjohtaja Jari Pigg, puh 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi