Sidosryhmiä kuullaan hirvikannan hoidosta

Riistaneuvostot kutsuvat maaliskuussa koolle alueelliset tilaisuudet, joissa käsitellään hirvieläinten kannansäätelyä. Sidosryhmillä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tavoitteistaan ja tarvittavista toimenpiteistä hirvikannan hoidossa.

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivien alueellisten riistaneuvostojen ja valtakunnallinen riistaneuvoston yhtenä keskeisenä tehtävänä on toimia säännöllisessä yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Maaliskuussa riistaneuvostot kutsuvat koolle alueelliset tilaisuudet, joissa käsitellään hirvieläinten kannansäätelyä. Sidosryhmillä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tavoitteistaan ja tarvittavista toimenpiteistä hirvikannan hoidossa.

Hirvenmetsästys on pyyntiluvanvaraista ja Suomen riistakeskus käsittelee hirvieläinten pyyntilupahakemukset.

Hirven pyyntilupia myönnettäessä Suomen riistakeskuksen tulee metsästyslain mukaisesti kuulla vuosittain alueellisia sidosryhmiä liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi. Käytännössä hirvilupaprosessin yhteydessä kuullaan lisäksi mm. metsästystä ja muuta luonnon virkistyskäyttöä, luonnonsuojelua edustavia tahoja. Tyypillisesti kevään sidosryhmätilaisuuksissa ovat olleet läsnä edustajat mm. maa- ja metsätalouden etujärjestöistä ja viranomaisista, metsänhoitoyhdistyksistä, ELY-keskuksista, poliisista, luonnonsuojelujärjestöistä sekä metsästys- ja koirajärjestöistä.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaksi. Sen yhtenä uudistuksena esitetään, että hirvikannan tarkemmista hoitotavoitteista päätettäisiin jatkossa aluetasolla, jolloin alueelliset erityispiirteet otettaisiin entistä paremmin huomioon. Hoitotavoitteet asetettaisiin alueellisen riistaneuvoston johdolla ja alueelliseen neuvotteluun pohjautuen. Esitetty muutos parantaisi eri tahojen vaikuttamismahdollisuuksia ja lisäisi alueellisen sidosryhmäyhteistyön vaikuttavuutta.

Lisätietoja alueiden riistapäälliköiltä.

Lisätietoja