RKTL ja Karjalan tutkimuskeskus tiivistävät yhteistyötä metsäpeuratutkimuksessa

Suomen ja Venäjän metsäpeuratutkijat yhdistävät voimansa ja selvittävät Venäjän Karjalan metsäpeurojen lukumäärän lentolaskennalla. Lisäksi hankkeessa selvitetään ja kerätään tietoa Karjalan metsäpeurojen liikkeistä ja laidunalueista satelliittiseurantapantojen avulla. Kerätyn tiedon perusteella laaditaan yhteinen toimintasuunnitelma Suomen ja Venäjän metsäpeurakantojen turvaamiseksi.

Karjalan metsäpeurojen lentolaskennat tehdään helmi-maaliskuussa 2014. Tätä ennen Karjalan tutkimuskeskuksen tutkijat vierailevat Suomessa tutustumassa RKTL:n tekemään metsäpeuratutkimukseen.

Tutkimushanke, jota Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos johtaa, jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. Muut partnerit hankkeessa ovat Karjalan tutkimuskeskuksen biologian laitos sekä Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut. Metsähallitus vastaa hankkeessa tuotettavasta materiaalista, jolla lisätään tietoa metsäpeurasta. Materiaalia hyödynnetään muun muassa Metsähallituksen luontokeskuksissa.

Hanketta rahoittavat EU:n Karelia ENPI CBC -ohjelma, maa- ja metsätalousministeriö sekä partnerit. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä RKTL:n muiden metsäpeurahankkeiden kanssa.

Tiedote Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sivulla