Siirry sisältöön

Suurpetovahinkojen estäminen

Maasuurpedot aiheuttavat vuosittain useiden miljoonien eurojen taloudelliset vahingot porotaloudelle, kotieläintiloille, metsästyskoirille ja mehiläistarhaukselle.

Suurimmat vahingot aiheutuvat porotaloudelle. Porot laiduntavat pääosan vuodesta vapaana, joten niiden suojaaminen kiinteillä suojilla ei ole käytännössä mahdollista. Pääasiallinen keino suurpetojen aiheuttamien porotalousvahinkojen vähentämiseen poronhoitoalueella on vahinkoa aiheuttavien petojen poikkeusluvilla tapahtuva metsästys.

Ulkona laiduntavia kotieläimiä voidaan suojata sähköaidalla

Suomessa käytetään kotieläinten suojaamiseen suurpetojen aiheuttamilta vahingoilta sähköaitoja. Sähköaidat tulee rakentaa huolella annettujen ohjeiden mukaisesti ja ne tulee huoltaa riittävän usein aidan toiminnan varmistamiseksi. Samanlaisia sähköaitoja käytetään kotieläinten suojaukseen Pohjois-Amerikassa ja Ruotsissa.

Sähköistä petoaitaa voi hakea sivun liitteenä olevalla hakemuksella, jonka liitteeksi tulee toimittaa peltolohkokartta, mihin aidattava laidun on rajattu selvästi. Hakemuksen voi toimittaa Suomen riistakeskuksen aluetoimistoihin sähköpostin liitteenä tai kirjepostina.

Mehiläistarhojen suojaus

Karhu aiheuttaa vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Mehiläistarhojen suojaukseen on kehitetty kevyt sähköaita, joita tarhaajat voivat tilata suoraan toimittajalta. Ohjeet löytyvät Suomen Mehiläishoitajain liiton kotisivuilta.

Metsästyskoirien suojaus

Sudet aiheuttavat vuosittain noin 50 metsästyskoiran menetyksen omistajalleen. Koirille on kehitetty suojaliivejä ja niitä on kokeiltu koirilla metsästyskäytössä. Myös susikelloja on ollut käytössä syksystä 2014 lähtien. Tiedossamme on yksi tapaus Ruotsista, missä suojaliivi pelasti todennäköisesti koiran hengen. Vammoitta ei tässäkään tilanteessa koira selviytynyt.

 

Suomen riistakeskus voi myöntää perustellun hakemuksen pohjalta materiaalit sähköistettyyn suurpetoaitaan elinkeinonharjoittajalle.

Petoaitahakemus (docx)  Petoaitahakemus (pdf)

Suurpetoaidan pystytysohjeet (pdf)

Mehiläistarhojen suojausohjeet (pdf)

 

Lisää tietoa petovahinkojen ennaltaehkäisystä:

Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille (pdf)

Opas koti- ja tuotantoeläinten suojausmenetelmistä (pdf)

Lisää tietoa suurpetovahingoista suurpedot.fi-sivustolta.