Luonnon- ja riistanhoito

Metsästäjät ovat perinteisesti hoitaneet metsästysalueidensa riistaa. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat riistapeltojen perustaminen, riistanruokinta, pesäpönttöjen ripustaminen sekä minkkien, supikoirien ja muiden pienpetojen pyynti.

Toiminnalla on ollut laaja luontoa hyödyttävä vaikutus, sillä menetelmistä ja kohteista on sovittu yhteistyössä maanomistajien kanssa. Riista-asioita hoidetaan kokonaisvaltaisesti osana maa- ja metsätalouden käytännön töitä. Metsästäjät ja maanomistajat ovat ahkeria arkiluonnon hoitajia.

Nykyään Suomen riistakeskus pyrkii kanavoimaan riistanhoidon painotukset osaksi yhteiskunnan toimintaa. Maatalouskäytäntöjä ohjataan nykyään maatalouden ympäristötukeen liittyvillä ohjelmilla ja metsätaloutta metsänhoidon suosituksilla.

Suomen riistakeskus on mukana vaikuttamassa maa- ja metsätalouden uudistuviin käytäntöihin useissa valtionhallinnon työryhmissä. Näin luodaan tehokkaita, uusia ja riistaystävällisiä toimintatapoja. Tämä työ perustuu kuitenkin aina vapaaehtoisuuteen ja yhteistyöhön maa- ja metsätalouden toimijoiden ja maanomistajien kanssa.

Suomen riistakeskuksen Luonnonhoito- ja suojelustrategia

Katso tästä esimerkki metsästäjien tekemästä uudenlaisesta luonnonhoitotyöstä kadonneiden kosteikkojen ennallistamiseksi

 

Päivitetty 26.1.2018