Siirry sisältöön

Riistametsänhoidon edelläkävijät

Riistametsänhoidon edelläkävijät -hanke on Suomen riistakeskuksen vetämä METSO-yhteistoimintaverkosto. Hanke jalkauttaa riistametsän- ja arkiluonnonhoidon menetelmiä metsäalan käytäntöihin.  Hanke alkoi huhtikuussa 2016 ja kestää vuoden loppuun asti.

Tavoitteet

Riistapainotteisen metsänhoidon menetelmiä on kehitetty ja testattu METSO-hankkeissa. Menetelmien jalkauttaminen on aloitettu, mutta ohjeiden vakiintuminen metsätalouden valtavirraksi vaatii vielä työtä.

Riistametsänhoidon edelläkävijät -hankkeen tavoitteena oli löytää arkiluonnonhoidon yleistymisen esteet ja etsiä niihin ratkaisut, joita testataan käytännössä.

Hanke toteutti Riistametsänhoidon verkkokurssin, joka on saatavilla Riistainfo.fi

Edelläkävijöiden verkosto koostui käytännön metsätalouden toimijoista, jotka valikoituivat ryhmään harrastuneisuutensa ja innostuksensa kautta.

Edelläkävijöiden esittelyt.

 

Riistametsänhoito

Riistametsänhoito on luonnonhoitoa, jonka tavoitteena on parantaa riistan ja muun lajiston elinympäristöjä metsätalouden toimenpiteissä.

Riistametsänhoito perustuu metsänomistajien vapaaehtoisuuteen, eikä se estä tai vaikeuta puuntuotantoa. Menetelmät monipuolistavat talousmetsien käsittelyä, ja niitä voi soveltaa metsänhoidon kaikissa vaiheissa. Riistametsänhoito on kehitetty yhdessä metsäammattilaisten kanssa.

Suunnitelman toteutus

Hankkeen työskentely tapahtui pääosin työpajoissa, joissa Riistametsänhoidon edelläkävijät ovat pääosassa. Tapaamisten välillä hankkeen koordinaattori toteutti työpajoissa yhdessä sovittuja toimenpiteitä sekä viesti monipuolisesti arkiluonnonhoidosta.

Riistametsävisalla voit testata riistametsänhoidon osaamistasi.

 

Hanketyö jatkuu

Hanke on jatkoa Askel riistametsään ja Riistaa reunoilta -hankkeiden työlle ja jatkaa niiden tulosten jalkauttamista.

Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö, ja se on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOa. Suomen riistakeskus vastaa hankkeen hallinnasta ja viestinnästä.