Siirry sisältöön

Askel riistametsään

Askel riistametsään on Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke, joka edistää luonnon rikkautta metsissä, soilla ja vaihettumisvyöhykkeillä.

Askel riistametsään -hanke

Mikä:
Hanke, joka vie talousmetsien hoitoa riistaystävällisempään suuntaan. Pilottikohteita toteutetaan 10–20 kappaletta kolmen maakunnan alueella.

Missä:
Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla, joskin neuvontaa annetaan kaikkialle Suomeen.

Kuka:
Suomen riistakeskus ja Suomen metsäkeskus toteuttavat, maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa Metso-ohjelman luonnonhoitohankkeena. Hankkeen ohjausryhmänä toimii Keski-Suomen metsoparlamentti.

Miksi:
Lisää hyvinvointia metsistä, ekologinen ja virkistyksellinen arvo nousee ilman merkittäviä taloudellisia tappioita.

Päätavoitteet

 1. Jalkauttaa riistan elinympäristövaatimuksia huomioonottavia käytäntöjä metsätalouden toimenpiteisiin.
 2. Kehittää kustannustehokkaita ja maanomistajalähtöisiä toimintamalleja vähäpuustoisten ojitettujen soiden kunnostamiseen.
 3. Saada aikaan alku muutokselle, jolla normaalia metsäkäsittelyä muutetaan riistalajit ja monimuotoisuus paremmin huomioivaan suuntaan, joka perustuu maanomistajien ja metsäammattilaisten lisääntyneeseen kiinnostuksen ja osaamiseen.

Yksinkertaisia asioita – suoja ja ravintoMetsopoikue (Vaccinium myrtillus) mustikkametsässä.Akvarelli 33x30cm300ppi.© Jari Kostet 2014.

 • ”Puistomaisten metsien” välttely
 • Ajattelutavan muutos – ennakkoraivauksen tarve
 • Huomio varvustoon, erityisesti mustikkaan
 • Puulajivaihtelu – sekapuustoisuus, lehtipuuosuus (3 puulajin metsät)
 • Puuston ja pensaskerroksen koko ja tiheysvaihtelu
 • Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuudet
 • Tärkeät elinympäristöt

Menetelmät

 1. Vaihettumisvyöhykkeiden hoito-ohjeiden jalkautus osaksi metsäkuvioiden normaaleja käsittelyrutiineja.
 2. Riistatiheikköjen ja varvuston huomioon ottaminen metsätalouden toimissa sekä ennakkoraivauskäytäntöjen kehittäminen riistaa suosivaan suuntaan.
 3. Sekapuustoisuus – lehtipuuosuuden ja havupuulajien vaihtelun lisääminen kaikissa metsän kehitysvaiheissa.
 4. Vähäpuustoisten ojitettujen turvemaiden kunnostaminen osaprojekteina tai yhdistettynä viereisillä kuvioilla toteuttaviin muihin metsätalouden toimenpiteisiin alueiden riistaelinympäristöjen ja ekosysteemi-palveluiden (vesiensuojelu, virtaamahallinta, hiilensidonta) palauttamiseksi.

 

Katso, millaista riistametsänhoito on käytännössä.

 

Hankkeen työohjeiden avulla metsänomistajat voivat toteuttaa riistaystävällistä metsätaloutta myös omatoimisesti.

Hanke kesti 2014 toukokuusta vuoden 2015 loppuun saakka.