Siirry sisältöön

Digiriistametsä

Digiriistametsä -hanke rakentaa Suomen metsäkeskuksen paikkatietoa hyödyntäviin järjestelmiin riistametsänhoitoa tukevia paikkatietoaineistoja.

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut ja muu riista huomioon. Riistaa suosiva metsänhoito monipuolistaa metsien käsittelyä ja tukee monimuotoisuuden säilymistä talousmetsissä. Riistametsänhoidon menetelmät ovat kustannustehokkaita ja vapaaehtoisia.

Hankkeen tavoitteena on

  • rakentaa Suomen metsäkeskuksen paikkatietoa hyödyntäviin järjestelmiin riistametsänhoitoa tukevia paikkatietoaineistoja, joiden avulla voidaan arvioida metsäalueen soveltuvuutta kanalintujen elinympäristöksi huomioiden elinympäristöjen kytkeytyneisyys.
  • testata metsätiedonkeruun joukkoistamista metsästäjien avulla, missä rajattu joukko metsästäjiä raportoi riistan elinympäristö- ja metsätuhoarvioistaan Oma riista palveluun, mistä tieto siirtyy rajapintojen kautta aina Metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun ja metsänomistajan tietoon.
  • lisätä metsäammattilaisten tietoa ja osaamista riistametsänhoidosta ja tietojärjestelmien käyttömahdollisuuksista.

Suomen metsäkeskuksen ja Suomen riistakeskuksen yhteishankkeen rahoittaja on maa- ja metsätalousministeriö.  Hanke on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOa. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.

Hankkeesta viestitään tämän sivun lisäksi muun muassa mediatiedotteilla ja sosiaalisessa mediassa. Suomen metsäkeskuksen hankesivu.

Hanke on jatkoa Riistaa reunoilta, Askel riistametsään ja Riistametsänhoidon edelläkävijät METSO-hankkeille.

Lisää tietoa METSO-ohjelmasta.