Hoitosuunnitelmien toimeenpano

Eri riistalajeille laaditut hoitosuunnitelmat ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi parantaa erityishuomiota vaativien riistalajien elinympäristöjä tai lajien elämään vaikuttavia käytäntöjä.

Suomen riistakeskuksen tehtäviin kuuluu hoitosuunnitelmien valmistelu osallistavan työtavan periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmat käyvät aina myös laajalla lausuntokierroksella ja ne hyväksytään maa- ja metsätalousministeriössä, jotta yhteiskunnan eri toimijat olisivat sitoutuneita yhteisiin linjauksiin ja tavoitteisiin.

Hallinnolliset tavoiteohjelmat jäävät valmistuttuaan helposti unholaan, ellei niiden toimeenpanoa seurata ja edistetä aktiivisesti. Suomen riistakeskus on halunnut varmistaa hoitosuunnitelmissa esitettyjen ideoiden muuttumisen eläviksi käytännöiksi. Tämän varmistamiseksi hoitosuunnitelmien valmistuttua niille laaditaan aina kehittämistavoitteet käytäntöön tuova toimenpideohjelma.

Paras esimerkki toimenpideohjelman onnistumisesta lienee Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko-hanke, jonka turvin suomalaisten metsästäjien tekemä kosteikkojen ennallistamistyö sai miljoonaluokan rahoitusavun Euroopan luonnonsuojelua edistävästä Life+-rahastosta.

 

Päivitetty 16.10.2013