Metsähanhikanta

Metsähanhelle on tekeillä kansallinen hoitosuunnitelma. Lausuntokierroksella hoitosuunnitelma oli kesällä 2014, ja se on nyt maa- ja metsätalousministeriössä viimeisteltävänä julkaisua varten. Kannanhoidon päätavoitteena on elinvoimainen, kestävästi metsästettävä metsähanhikanta.

Metsähanhen tutkimusta on tehostettava, sillä monet kannanhoidon kannalta tärkeät tekijät kuten pesimäkannan todellinen koko, poikastuotto ja metsästyssaaliin alalajikoostumus tunnetaan huonosti. Myös kannanhoitoyhteistyö levinneisyysalueen valtioiden kesken on saatava nopeasti alulle.

Metsähanhen rimpisoilla ja niiden reunametsissä pesivän alalajin, taigametsähanhen, kanta on taantunut 1990-luvulta lähtien. Vähenemisen syitä ei tunneta, mutta ne voivat liittyä elinympäristöjen, metsästystapojen, lajien välisen kilpailun tai petokantojen muutoksiin.

Taigametsähanhia metsästetään 11:ssä Euroopan maassa. Toistaiseksi Suomi on ainoana taigametsähanhen levinneisyysalueen valtiona rajoittanut metsästystä kannan taantumisen vuoksi. Suomen aloitteesta taigametsähanhelle valmistellaan Afrikkalais-euraasialaisten muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen (AEWA) puitteissa kansainvälinen kannanhoitosuunnitelma. Sen on määrä valmistua vuoteen 2015 mennessä. Suomella on merkittävä rooli myös hoitosuunnitelmatyössä.

Kansainvälinen suunnittelukokous Suomessa marraskuussa 2013 (African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement, englanniksi)

 

Päivitetty 11.9.2014