Siirry sisältöön

Vierasperäisten petojen metsästäminen

Vierasperäiset petoeläinlajit minkki ja supikoira ovat haitallisia Suomen muulle lajistolle. Metsästämisellä pyritään estämään niiden luonnolle aiheuttamaa epätasapainoa.

Minkkien metsästäminen

Minkkejä metsästetään monella tavalla. Suosituinta lienee passiivisten pyyntimuotojen eli loukkujen ja heti tappavien rautojen käyttö. Useimmin pyydykset syötitetään kalanperkeillä ja ne pyritään sijoittelemaan minkkien suosimille kulkupaikoille, kuten rannoille sekä ojien ja purojen varsille. Elävänä pyytävät loukut on koettava päivittäin, mutta heti tappavien rautojen kokemisväli voi olla kaksikin viikkoa.

Merensaaristossa tehokkain pyyntimuoto on Saaristomerellä kehitetty menetelmä, jossa minkkejä metsästetään koiraa ja lehtipuhallinta apuna käyttäen. Pyyntimuodossa pieni metsästäjäjoukko kulkee veneellä luodolta toiselle antaen koiran etsiä luodoilla majailevat minkit. Kun koira paikantaa kiven alla lymyilevän otuksen, ryhtyy yksi metsästäjistä häätämään sitä lehtipuhaltimella kolostaan muiden ryhmittyessä ympärille ampujiksi. Puhaltamalla ilmaa kivenkoloihin saadaan pikkupeto ryntäämään ulos piilostaan ampujien ulottuville. Tässä metsästysmuodossa voidaan käyttää mistä tahansa rodusta peräisin olevaa koiraa, joka vain on kiinnostunut minkin hajusta.

Supikoirien metsästäminen

Supikoiria metsästetään niin ikään monipuolisesti erilaisilla menetelmillä. Suosittuja pyyntimuotoja ovat loukkupyynti, haaskalta vahtiminen sekä pysäyttävällä koiralla tai luolakoiralla tapahtuva pyynti. Suurin osa maamme vuotuisesta supikoirasaaliista saadaan loukuilla. Saaliin määrällä mitattuna loukkupyynti lienee tuottoisinta, mutta loukutuksen merkitys supikoirakantaan on pienempi kuin saaliin määrästä voisi päätellä. Suurin osa loukkusaaliista koostuu pääasiassa syksyllä loukkuihin menneistä nuorista yksilöistä, jotka eivät muutenkaan selviäisi ensimmäisestä talvestaan.

Tehokkainta supikoirien metsästys on pysäyttävän koiran tai luolakoiran avulla. Pysäyttävinä koirina käytetään monia eri rotuja, mutta suosituimpia lienevät suurikokoiset ja nopeat koirat kuten saksanseisojat ja suomenajokoirat. Rotua tärkeämpää kuitenkin on, että koira on kiinnostunut supikoirajahdista. Pysäyttävällä koiralla metsästettäessä kierrellään hämärissä koiran kanssa supikoirien suosimia paikkoja, kuten kaislikkorantoja ja peltojen reunoja. Koiran löytäessä supikoiran jäljen se jäljittää pedon ja pitää sen haukkumalla aloillaan, kunnes isäntä ehtii paikalle lopettamaan eläimen.

Luolakoirajahdissa käytetään pieniä luolatyöskentelyyn jalostettuja koiria, kuten mäyräkoiria tai eri terrierirotuja. Luolakoirilla metsästetään maan alle talviunille tai päivälevolle menneitä supikoiria. Tyypillinen paikka on vanha ketun tai mäyrän pesä tai vanhan heinäladon alunen. Luolakoirajahdissa koiran tehtävänä on etsiä maan alaisissa käytävissä piilotteleva supikoira ja pitää se haukkumalla paikallaan. Tällä aikaa metsästäjät paikantavat tarkoitukseen tehdyllä tutkalla koiran paikan ja kaivavat maahan kuopan, josta koira nostetaan ylös ja supikoira lopetetaan ampumalla.

Suosittu pyyntimuoto on myös supikoirien vahtiminen haaskalta. Pilaantuvan lihan paikalle houkuttelemia supikoiria voidaan vähentää haaskalta ampumalla. Useasti haaskan läheisyyteen rakennetaan tähän tarkoitukseen tehty kyttäyskoppi, jossa metsästäjä pystyy istumaan säältä suojassa. Supikoirien on vaikeampi havaita kyttäyskopin suojissa istuvaa metsästäjää.