Riistapäällikön sakkorangaistus ei vaikuta työn hoitamiseen

Etelä-Savon riistapäällikkö Petri Vartiaiselle on määrätty vasallisen naarashirven ampumisen vuoksi metsästysrikoksesta sakkorangaistus 28.1.2014 Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. Kyseessä oli tavanomaisessa hirvenmetsästyksessä tapahtunut vahinko, josta Vartiainen ilmoitti itse välittömästi viranomaisille. Hän on tutkinnan ajan ja tuomion ollessa ilman lainvoimaa omasta aloitteestaan pidättäytynyt hoitamasta julkisia hallintotehtäviä. Vartiainen on tiedottanut tilanteesta koko riistahallinnolle ja alueensa riistanhoitoyhdistyksille. Suomen riistakeskus luottaa työnantajana täysin Vartiaiseen. Jos annettu tuomio jää valituksen jälkeen lainvoimaiseksi, Suomen riistakeskus harkitsee uudelleen sen vaikutukset Vartiaisen työtehtäviin.

Lisätietoja