Työharjoittelut ja opinnäytetyöt

Metsästätkö harjoittelupaikkaa tai aihetta lopputyölle? Haluatko tutustua luonnonvara-alan työelämään? 

Suomen riistakeskus tarjoaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille mahdollisuuksia työharjoittelun suorittamiseen riista-alalla ja opinnäytetyön tekemiseen riista-aiheista. Koululaiset voivat tulla toimistoihimme tutustumaan luonnonvara-alan työelämään TET-harjoittelun kautta. Lisätietoja opiskelijayhteistyöstä antaa riistasuunnittelija Antti Piironen.

Opinnäytetyöt

Heiskanen, Janne (2016): Ammattikorkeakouluopiskelijoiden kiinnostus riistametsänhoitoa kohtaan. Karelia-ammattikorkeakoulu.

Ikonen, Piia (s2017): Riistametsänhoidon yleistymistä rajaavat tekijät. Itä-Suomen yliopisto, metsätieteen osasto.

Kokemuksia

Eerojuhani Laine, riistaeläintieteen opiskelija, Helsingin yliopisto

eerojuhani-laineMaisterivaiheen opintoihin kuuluu Helsingin yliopistossa harjoittelu, ja yhtenä mahdollisuutena pidin Suomen riistakeskusta. Otin yhteyttä puhelimitse ja asiaa luvattiin selvittää. Jonkin ajan kuluttua minuun oltiin yhteydessä ja kävi ilmi, että harjoittelupaikka keskustoimistolta järjestyisi. Pääasiallisena tehtävänä oli riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajille tehtävä kyselytutkimus, tulosten analysointi ja raportointi. Tämän lisäksi oli monenmoista muuta tekemistä esimerkiksi riistametsänhoitoon liittyen.

Harjoittelupaikkana Suomen riistakeskuksesta on pelkästään hyvää sanottavaa. Tehtäviä oli hyvin monipuolisesti ja tekemistä riittävästi, näin aika ei käy pitkäksi. Tekemistä oli laidasta laitaan ja työyhteisöstä on pelkästään positiivista sanottavaa – minut otettiin oikein hyvin vastaan. Apua oli tarjolla aina kysyttäessä ja välillä kysymättäkin. Minulla oli oikein viihtyisät kaksi kuukautta harjoittelua (oli jopa läksiäskahvit!), myös ymmärrys Suomen riistakeskuksesta kokonaisuutena kasvoi.

 

Suvi Mäkinen, metsätalouden opiskelija, Tampereen ammattikorkeakoulu

Suvi Mäkinen Erämessuilla 2016.

Suvi Mäkinen Erämessuilla 2016.

Olen työskennellyt Suomen riistakeskuksen keskustoimistolla Helsingin Tapanilassa kesäharjoittelijana kahden kesän ajan. Pääasialliset työtehtäväni organisaatiossa ovat olleet lupahallintokirjaamon tehtävät, asiakaspalvelutehtävät, Oma riista -helpdesk sekä viestinnän avustaminen.

Opin nopeasti Suomen riistakeskuksen tehtävät, organisaation toiminnan sekä tutustuin laajalti henkilöstöön. Henkilöstö otti minut hyvin vastaan ja koin olevani osa tiimiä sekä organisaatiota. Kesäharjoittelijana on ollut mahtava huomata, miten työtehtäviin saa helposti apua kysyessä ja vastuuta myös uskalletaan antaa työtehtävien hoitoon.

Arvostan Suomen riistakeskukselta saamaani työkokemusta, sillä se on opettanut ja kehittänyt minua ja avannut suuntautumisvaihtoehtoja tulevaisuutta ajatellen. Huomasin voivani omalla metsätalouden opiskelullani mahdollistaa työllistymiseni myös riistatalouden puolelle, mikä kiinnostaa minua harrastusteni takia jo entuudestaan. Työharjoitteluni kautta löysin uusia työmahdollisuuksia, joissa hyödyntää metsätalouden koulutustani.

 

Päivitetty 8.11.2017