Aluekokous

Aluekokoukset ovat Suomen riistakeskuksen toiminta-alueiden kokouksia, joihin osallistuvat riistanhoitoyhdistysten asettamat edustajat. Aluekokouksen tehtävänä on seurata toiminta-alueen riistataloutta ja tehdä sitä koskevia esityksiä.

Aluekokoukset pidetään vuosittain maaliskuussa. Lisäksi pidetään ylimääräinen kokous, mikäli alueellinen riistaneuvosto niin päättää tai mikäli vähintään kolmannes alueella toimivista riistanhoitoyhdistysten hallituksista jonkin asian käsittelemiseksi sitä Suomen riistakeskukselta kirjallisesti pyytää.

Kukin kyseisellä alueella toimiva riistanhoitoyhdistys voi valita aluekokoukseen yhden edustajan ja hänelle varaedustajan. Edustajat valitaan riistanhoitoyhdistyksen vuosikokouksessa. Kullakin edustajalla on aluekokouksessa käytettävissään yksi ääni. Kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Aluekokouksessa käsitellään Suomen riistakeskuksen aluetoimiston valmistelema ehdotus, jolla haetaan valtion talousarviossa osoitettavaa rahoitusta alueen riistanhoitoyhdistysten toimintaan seuraavalle kalenterivuodelle. Kokouksessa päätetään myös perusteista, joilla aluetoimisto valmistelee seuraavan vuoden aluekokoukseen tulevan ehdotuksen riistanhoitoyhdistysten määrärahasta.

Aluekokous päättää ehdokkaista valtakunnallisen ja alueellisen riistaneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi. Aluekokous myös tekee tarvittaessa esityksen edustajasta Suomen riistakeskuksen hallituksen jäseneksi ja hänen varajäsenekseen.

Päivitetty 19.4.2013