Kansalaisvaikuttaminen

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivien alueellisten riistaneuvostojen ja valtakunnallisen riistaneuvoston tehtävänä on huolehtia säännöllisestä sidosryhmäyhteistyöstä, kuten hoitosuunnitelmien valmisteluun liittyvästä alueellisesta sidosryhmien kuulemisesta.

Käytännössä eri tahot kutsutaan koolle niin sanottuihin alueellisiin sidosryhmäfoorumeihin pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Tilaisuuksissa käsitellään kulloinkin ajankohtaisia aiheita, kuten hirvieläinverotusta, suurpetotilannetta tai valmisteilla olevia hoitosuunnitelmia. Tilaisuuksiin ovat kutsuttuina kulloinkin käsiteltävän aiheen mukaan eri viranomaiset, järjestöt ja yhdistykset, joita asia koskee.

Suomen riistakeskus voi tarpeen mukaan toteuttaa myös kaikille kansalaisille suunnattuja kyselyjä. Esimerkiksi hoitosuunnitelmien valmistelun yhteydessä voidaan selvittää kansalaisten näkemyksiä ja kerätä kehittämisideoita aiheeseen liittyen.

 

Päivitetty 19.4.2013