Riista.fi-sivusto uudistui – kattavasti tietoa riistasta ja metsästyksestä

Suomen riistakeskuksen uusi verkkosivusto riista.fi on avautunut. Se tuo riistakeskuksen palvelut ja asiantuntijatiedon saataville entistä helpommin.

Keväällä 2011 toimintansa aloittanut Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen laitos. Sen tehtäviin kuuluvat mm. erilaiset lupapäätökset ja riistaeläinten hoitosuunnitelmien valmistelu. Riistakeskus julkaisee Metsästäjä-lehteä, joka jaetaan suomeksi tai ruotsiksi yli 300 000 riistanhoitomaksunsa maksaneelle metsästäjälle.

Riistakeskuksen uudella verkkosivustolla on otettu huomioon tietojen saatavuus erilaisilla mobiililaitteilla ja yhteys sosiaalisen median kanaviin. Uudistuksessa on lisätty sisältöä eri kielillä: sivusto palvelee jatkossa paitsi suomen- ja ruotsinkielisiä myös saamen- ja englanninkielisiä käyttäjiä. Median työtä on helpotettu koostamalla toimittajien tarvitsemia tietoja omalle sivulleen.

Sivusto monella vakikäytössä

Riista.fi-sivustolla oli viime vuonna noin 400 000 kävijää ja käyntejä noin 800 000. Pelkästään syyskuussa sivuilla kävi yli 100 000 kävijää, sillä sivusto on kovimmassa käytössä juuri syksyisin. Ehdottomasti suosituimmat aiheet ovat metsästysajat ja lupahallinto. Sivuilta haetaan myös tapahtumatietoja, ohjeita metsästäjille ja yhteystietoja sekä tietoa lainsäädännöstä, riistaeläimistä ja riistanhoidosta.

Sivuilla on paljon vakikävijöitä, sillä lähes kaksi kolmesta käyttäjästä tulee sivustolle kirjoittamalla tutun osoitteen. Noin neljäkymmentä prosenttia käyttäjistä vierailee sivustolla viikoittain ja saman verran vierailee kuukausittain. Vain noin kaksikymmentä prosenttia käyttäjistä käy sivustolla muutaman kerran vuodessa tai vieläkin harvemmin.

Riistanhoitoa ja koulutustietoa

Riistakeskus selvitti viime lokakuussa käyttäjäkyselyllä mielipiteitä ja tarpeita sivustouudistuksen pohjaksi. Kyselyyn saatiin lähes tuhat vastausta. Kyselyn perusteella sivustolle kaivattiin tietoa metsästysalueista ja -mahdollisuuksista sekä ohjeita riistaruokien valmistamiseen.

– Näitä aiheita käsitelläänkin uudella sivustolla, vaikka ne eivät ole riistakeskuksen varsinaista tarjontaa. Sen sijaan ohjeita riistanhoitoon sekä tietoa koulutuksista ja kursseista pyritään lisäämään ja tuomaan entistä paremmin esille, kertoo verkkosuunnittelija Laura Ticklén riistakeskuksesta.

– Myös aivan perustietoa riistataloudesta on nyt enemmän. Toivomuksiin metsästyskauden edistymisen seurannasta sekä muun tutkimus- ja tilastotiedon jakamisesta vastaamme kertomalla kattavasti, minkä tahojen verkkosivuilta kyseisiä tietoja luotettavasti löytää, Ticklén sanoo.

Ohjeet ja lomakkeet sivuilta

Lähes puolet verkkokyselyyn vastanneista arveli käyvänsä riista.fi-sivustolla jatkossa useammin, jos siellä on riista- ja metsästysaiheisia videoita. Tämä toive toteutetaan. Jo nyt riistakeskuksen YouTube-kanavalla on katsottavissa aiemmin valmistuneita videoita, ja riista.fi-sivustoa varten ryhdytään tekemään videomuotoisia ohjeita metsästäjille täydentämään kirjoitettuja ohjeistuksia. Myös valokuvia käytetään enemmän.

Tarjolla on runsaasti lupalomakkeita sekä riistanhoitoyhdistysten ja metsästysseurojen toiminnassaan tarvitsemien asiakirjojen malleja. Moni riistakeskuksen verkkosivuilla kävijä haluaisi hoitaa lupa- ja lomakeasiat kokonaan sähköisesti, mutta ainakin toistaiseksi lupahallinto edellyttää paperisia allekirjoitettuja tai sähköpostitse toimitettuja lomakkeita.