Pohjois-Savossa kaadettiin 59 ilvestä

Pohjois-Savossa kaadettiin 59 ilvestä ja ilveksen poikkeusluvat kohdennettiin erityisesti ihmisasutuksen tuntumassa liikkuviin yksilöihin. Myönnetyistä 61 poikkeusluvasta jäi siis kaksi käyttämättä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi Pohjois-Savon ilveskannaksi ennen metsästyskautta noin 350 – 390 ilvestä.

Vuonna 2011 Riistantutkimus arvioi Pohjois-Savossa syntyneen noin 71 – 79 pentuetta ja ilvespentueessa pentujen määrä on useimmiten 1-2 kappaletta. Ilveskanta on vahvistunut viime vuosina ja on levittäytynyt koko Pohjois-Savon alueelle.

Ilveksiä on näkynyt aiempien vuosien tapaan ravinnonhaussa ihmisasumuksien lähellä. Vaikeina talvina ilveksiä houkuttelee talojen läheisyyteen lintujen ruokintapaikoilla tarjottava tali ja pihoissa liikkuvat rusakot. Myös talojen kissoilla on vaara joutua tavattaessa villin sukulaisensa ruokalistalle. Mahdollisesti pihassa tavattava nälkiintynyt ilves on syytä jättää rauhaan ja ilmoittaa asiasta paikalliselle riistanhoitoyhdistykselle tai poliisille.

Ilveksen ja muiden suurpetojen kantojen kehitystä seurataan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vetämällä Tassu -suurpetoseurannalla. Suurpetohavainnoista voi ilmoittaa riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle tai suurpetoyhdyshenkilölle. Heidän yhteystiedot löytyvät valtakunnallisesta nettipalvelusta www.riistaweb.riista.fi

Maa- ja metsätalousministeriö määrää vuosittain kannanhoitoalueittain kiintiön, jonka puitteissa riistahallinnolla on mahdollisuus ilveksen poikkeuslupia myöntää. Kuluneelle metsästyskaudelle Pohjois-Savolla oli mahdollisuus 61 kannanhoidollisen poikkeusluvan myöntämiseen ilveksen rauhoituksesta. Lupia haettiin yhteensä 141 ilveksen kaatamiseen. Ilveksen metsästysaika on 1.12.- 28.2. Naaras ja sitä seuraavat vuotta nuoremmat pennut ovat aina rauhoitettuja.

Ilvestutkija Katja Holmalan ilvesesitys Pohjois-Savon Eräillassa 16.1.2013