Pohjois-Karjalassa kaadettiin 2 000 hirveä

Pohjois-Karjalassa kaadettiin joulukuun lopussa päättyneellä hirvenmetsästyskaudella 2014 hirveä. Kaatomäärästä aikuisia hirviä oli 1094 ja vasoja 920. Naaraiden osuus hirvikannassa on paikoin noussut tavoitteita korkeammaksi. Tämän vuoksi kahdeksan riistanhoitoyhdistyksen alueella luvansaajille suositeltiin, että kaadettavista aikuisista hirvistä yli puolet tulisi olla naaraita. Metsästäjät noudattivat suositusta hyvin. Myös vasojen osuus kaadetuista hirvistä nousi hieman edellisvuodesta.

Metsästäjät arvioivat metsästysalueilleen jääneen metsästyksen jälkeen 3668 hirveä. Tiheytenä tämä tarkoittaa 2,3 hirveä tuhannella hehtaarilla. Vuotta aiemmin vastaava tiheys oli 2,4. Hirvitiheys on kaikilla hirvitalousalueilla aluekokouksen asettamassa tavoitetiheydessä. Lieksan riistanhoitoyhdistyksen osalta kanta-arviona on tässä yhteydessä käytetty maastoarvioinnin tulosta, koska pääosalla yhdistyksen aluetta hirveä ei metsästetty kuluneella kaudella eikä saalisilmoitusten jäävän kannan arviota ole käytettävissä.

Hirvenmetsästysseurueet ovat saalisilmoituksissaan arvioineet myös metsästysalueella elävien muiden hirvieläinten määrää. Metsäkauriita arvioitiin Pohjois-Karjalassa olevan 616. Määrä on 10 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Eniten eläimiä tavattiin Liperin, Joensuun seudun ja Kiteen riistanhoitoyhdistysten alueilla.

 

Lisätietoja