Pohjois-Hämeen tupsukorvat lasketaan

Suurpetojen lumijälkilaskenta toteutetaan tulevana talvena, yhden päivän aikana, koko Pohjois-Hämeen alueella. Laskentaan on yhdistetty myös Etelä-Hämeen puolelta Padasjoen riistanhoitoyhdistyksen alueet. Tavoitteena on saada entistä tarkempaa tietoa ilvespentueiden määrästä. Laskenta käynnistetään sähköpostein ja tekstiviestein, kun sopivat sääolosuhteet osuvat koko laskenta-alueelle viikonlopun aikana. Mahdollista laskenta-aikaa on joulukuun alusta helmikuun puoliväliin. Joulunpyhät ja viikonloput ennen ja jälkeen joulun on rauhoitettu joulunviettoon.

Jälkien etsijöinä toimii noin tuhat metsästysseurojen vapaaehtoista. Jokaisen riistanhoitoyhdistyksen alueella on vähintään yksi koulutettu laskentapäällikkö, joka koordinoi laskentojen käytännön toteuttamisen paikallistasolla. Päivän aikana tehdyt havainnot ilvespentueista sekä susista varmistetaan jälkitarkastajien toimesta. Jälkitarkastajina ja laskentapäivän tarkkailijoina toimii koulutettujen riistanhoitoyhdistysten petoyhdyshenkilöiden ja heidän avustajiensa lisäksi laaja joukko eri sidostahoja edustavia henkilöitä.

Suurpetokantojen arviointi perustuu pääasiassa riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöille ilmoitettuihin pentuehavaintoihin. Havaintoaineiston perusteella riistantutkimus tekee arvion erillisten pentueiden lukumäärästä. Arvio perustuu tietoon pentueiden liikkuvuudesta, elinpiireistä ja niiden välisistä etäisyyksistä. Ilveskannan koko saadaan kertomalla varmojen pentueiden määrä tutkimukseen perustuvilla lajikohtaisilla kertoimilla.

Suurpetojen lumijälkilaskennan avulla saadaan arvokasta lisätietoa ilveskannan koosta ja kannan rakenteesta. Tietoa käytetään yhdessä petoyhdyshenkilöverkoston tuottaman havaintoaineiston kanssa ilveskannan arvioinnissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että ihmiset ilmoittavat tekemistään ilves- ja muista suurpetohavainnoista alueen suurpetoyhdyshenkilöille.

Suurpetohavainnot (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)
Riistanhoitoyhdistysten suurpetoyhdyshenkilöiden yhteystiedot (Riistaweb)

Lisätietoja