Pohjois-Hämeen hirvijahti hyvässä vauhdissa

Syyskuun viimeisenä lauantaina alkanut hirvijahti on edennyt yli puolen välin. Hirvieläinten pyyntiluvan saajille tehdyn 6 viikon hirvisaalista koskevan tiedustelun perusteella on Suomen riistakeskus Pohjois-Hämeen alueelta saatu saaliiksi yhteensä 1 200 hirveä. Myönnetyistä pyyntiluvista oli 8.11. mennessä käytetty runsaat 62 %, mikä on hieman viime vuosien keskiarvoa enemmän.

Hirvitalousalueittain tarkasteltuna metsästys etenee samassa tahdissa molemmilla alueilla. Pohjois-Hämeen eteläisellä hirvitalousalueella käytettiin ensimmäisen kuuden viikon aikana 61 % myönnetyistä pyyntiluvista ja saatiin saaliiksi 667 hirveä. Pohjoisella hirvitalousalueella oli vastaavassa ajassa kaadettu 531 hirveä ja pyyntiluvista käytetty 64 %.

Jahtikauden alun hirvisaalis oli tyypilliseen tapaan uros- ja vasavoittoinen. Vasojen osuus saaliissa oli 53 % ja aikuisista hirvistä 55 % oli uroksia. Vaikka hirvikannassa on normaalia paikallista vaihtelua, voidaan alkukauden hirvisaaliin perusteella arvioida hirviä löytyneen useimmilla alueilla varsin hyvin. Myönnetyt pyyntiluvat voidaankin käyttää suunnitellusti ja koko hirvenmetsästyskauden saaliin arvioidaan siten nousevan noin 1 800 hirveen.

Valkohäntäpeuraluvista on Pohjois-Hämeen lounaiseen osaan sijoittuvalla vahvalla peura-alueella käytetty kuuden ensimmäisen viikon aikana vajaat 20 %. Valkohäntäpeuran metsästys vauhdittuu tyypillisesti loppukauden aikana hirvijahdin päätyttyä.

Lisätietoja