Näin ulkomaalainen vieraasi pääsee mukaan jahtireissulle

Suomeen saapuva metsästäjä tarvitsee voimassa olevan metsästyskortin lisäksi mahdollisesti metsästysluvan ja ampumakoetodistuksen sekä luvan tuoda aseen tai koiran maahan. Näiden lupien hankinnassa kannattaa suomalaisen metsästysisännän tai -emännän auttaa vierastaan.

Suomessa käy vuosittain parisen tuhatta ulkomaalaista metsästäjää. Erityisesti hirvijahti ja kanalinnustus tuovat metsästäviä turisteja Suomeen. Metsästyksestä Suomessa kerrotaan Suomi riistamaana -esitteessä, joka on sähköisenä tarjolla suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi.

Olennaista oikeus metsästää Suomessa ja lupa metsästää tietyllä alueella

Suomalainen metsästyskortti voidaan myöntää ulkomaalaiselle metsästäjälle metsästysvuodeksi kerrallaan. Saadakseen suomalaisen metsästyskortin on ulkomaalaisen metsästäjän esitettävä kotimaassaan voimassa oleva metsästyskortti tai muu luotettava selvitys siitä, että hänellä on oikeus metsästää kotimaassaan. Muutoin ulkomaalaisenkin metsästäjän on suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto voidakseen metsästää Suomessa.

Metsästyskortti tilataan metsästäjärekisteristä paikallisen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan kautta. Metsästäjän tai hänen suomalaisen isäntänsä tulee esittää toiminnanohjaajalle paperisena kopiona tai skannattuna sähköpostin liitteenä metsästyskortin jäljennös tai luotettava selvitys metsästysoikeudesta. Kortti postitetaan hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Ulkomaalaisella metsästäjällä tulee olla myös metsästyslupa jollekin alueelle. Metsästyslupia myyvät tai antavat metsästysoikeuden haltijat kuten maanomistajat, metsästysseurat ja valtion maille Metsähallitus.

Todistus ampumakokeesta on suositeltava, vaikkei aina pakollinen

Hirvieläintä tai karhua rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ulkomaalainen metsästäjä, jolla on todistus ampumakokeesta tai oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä.

Suomalainen isäntä voi hankkia vieraalleen suomalaisen ampumakoetodistuksen samalla kun tilaa suomalaista metsästyskorttia. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle toimitetaan voimassa oleva todistus muussa maassa tai Suomessa hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta tai selvitys oikeudesta metsästää kotimaassaan vastaavankokoisia riistaeläimiä.

Jos metsästäjällä ei ole ampumakoetodistusta tai hän ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä, hänen on suoritettava suomalainen ampumakoe voimassa olevien säännösten mukaisesti. Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset erityisesti kesäisin ja alkusyksyisin. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus, joka on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta.

Vaikka lainsäädäntö ei sitä edellytä, on suositeltavaa, että ulkomaalaiselle metsästäjälle hankittaisiin myös muulloin ampumakoetodistus. Esimerkiksi suomalaiseen hirvenmetsästykseen osallistuville ampumaradalla käynti ja suomalaiseen hirvikuvioon harjoittelu on hyödyllistä valmistautumista itse jahtiin. Lisäksi metsällä todistuksen mukanaolo helpottaa metsästyksen valvontaa.

Koirien ja aseiden tuonti Suomeen myös luvanvaraista

Ulkomaalainen metsästäjä voi tuoda mukanaan metsästyksessä tarvittavan koiran. Maahantuonnin vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, mistä maasta koira tuodaan. Ajantasaisiin vaatimuksiin voi tutustua Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kotisivuilla (www.evira.fi).

Metsästävä turisti voi niin ikään käyttää Suomessa metsästäessään omia ampuma-aseitaan ja patruunoitaan. Niidenkin maahantuontia koskevat säännökset vaihtelevat saapumismaan mukaan. Lisätietoa ampuma-aseiden maahantuonnista ja ampuma-aseisiin liittyvistä luvista saa poliisiviranomaisilta (www.poliisi.fi). Turistin on mahdollista myös lainata metsästyksessä tarvittavia välineitä suomalaiselta isännältään.

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä tai riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajilta, ks. yhteystiedot

Seuraavat metsästäjätutkinto- ja ampumakoetilaisuudet: tapahtumat.riista.fi

Lisätietoja