Siirry sisältöön

Loukku- ja rautapyynti

Mäyrä on rauhoitettu 1.4.–31.7. ja kettu Lapin maakunnassa 1.5.–31.7. sekä muualla maassa 15.4.–31.7. Minkin, supikoiran ja hillerin pentueelliset naaraat ovat rauhoitettuja toukokuun alusta heinäkuun loppuun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuona ajankohtana ei voida pyytää mitään pienpetoa, koska pyyntitilanteessa on usein mahdotonta erottaa eläimen sukupuolta tai sitä onko eläimellä pentue huollettavanaan. Loukkupyynnissä sukupuolen erottaminen voisi olla vielä mahdollista, mutta pentueellisen toteaminen ei, joten eettisistä syistä voidaan pienpetojen pyynti aloittaa vasta elokuun alusta.

Elävänä pyytävät loukut supikoiralle, ketulle ja minkille

Loukut on sijoitettava siten, että ne voidaan tarkistaa mahdollisimman helposti, sillä loukut on koettava vähintään kerran vuorokaudessa. Loukut voidaan tarkistaa esimerkiksi asuinrakennuksesta kiikarien avulla tai paljain silmin. Pienpedot liikkuvat yleensä yöaikaan, joten loukku kannattaa tarkistaa aina aamuisin, jotta eläin joutuisi olemaan loukussa mahdollisimman vähän aikaa. Eläin lopetetaan ampumalla sitä pienikaliiberisella aseella päähän.

Totutteluruokinta on tärkeä osa kaikkea loukku- ja rautapyyntiä. Metsästysasetuksen 11. pykälän mukaan elävänä pyytävän ja muun pyyntilaitteen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä seisomaan ja makaamaan luonnollisessa asennossa vahingoittamatta itseään.

Supikoiran pyynnissä on tehokkaimmaksi osoittautunut niin sanottu KANU-loukku, jonka pyytävyyden salaisuus on suuri koko ja avonaisuus. Kettukin saattaa erehtyä KANU-loukkuun, mutta niin kutsuttua norjalaista kettuloukkua pidetään ketun loukkupyynnissä tehokkaimpana. Puurakenteinen ja isokokoinen loukku on melko suuritöinen, mutta talkoilla sellaisen voi rakentaa kohtalaisen nopeastikin. Keinulautaloukku on yksinkertainen ja tehokas pyydys minkille.

Keinulautaloukun rakennepiirros

Supikoiran ja ketun loukkupyynti kannattaa keskittää kulttuuriympäristöihin, asutuksen ja peltojen lähelle. On tärkeää totuttaa supikoirat ja ketut löytämään ravintoa pyyntipaikoilta jo kesällä. Loukku lukitaan laukeamattomaksi ja eläimet voivat hakea syötit loukusta vapaasti. Pyyntiajan alettua loukku viritetään ja loukkuruokailuun tottuneet eläimet jäävät saaliiksi.

Supikoira loukussa. Kuva: Antti Piironen
Supikoira loukussa. Kuva: Antti Piironen

Hetitappavat raudat

Hetitappavia rautoja saa käyttää maalla hillerin, kärpän, minkin, näädän ja oravan metsästämiseen sekä rauhoittamattomien nisäkkäiden pyydystämiseen. Rautojen läpimitta saa olla enintään 20 senttimetriä. Rautapyyntiä suunnittelevan kannattaa hankkia kaksisankaiset raudat, joiden teho oikein käytettynä on riittävä.

Hetitappavat raudat on aina sijoitettava suojusputkeen, jolla estetään muiden eläinten joutuminen pyyntilaitteeseen. Nykyisin myynnissä on myös suojaputkellisia hetitappavia pyydyksiä, jotka ovat sellaisenaan käyttövalmiita. Ne ovat kestäviä ja toimintavarmoja ja ne ovat yleistyneet pienpetopyytäjän välineinä.

Näädän rautapyynti

Näätä on metsäisten alueiden pienpeto. Usein tuloksellisimpia rautapyyntipaikkoja ovat varttuneet kuusikot. Raudat tulisi saada metrin tai kahden korkeuteen, jotta syötit eivät helposti joutuisi myyrien suuhun. Kalteva lauta maasta oksistoon tai kahden tiheäoksaisen puun väliin sijoitettu lauta suojaavat lumikuormitukselta ja ovat sopivia suojusputken ja rautojen sijoituspaikkoja.

Näädänpyytäjän kannattaa aloittaa totutteluruokinta rautojen lähellä jo elokuussa. Parhaita syöttejä näädälle ovat lintujen ja jäniseläinten perkuujätteet. Alkusyksyn jahtien teurasjätteet kannattaa pakastaa näädänpyyntiä varten. Suojusputkiin sijoitetaan makupaloja, jotta näädät oppivat löytämään ravintoa tulevien pyyntipaikkojen läheltä. Marraskuun alussa raudat viritetään. Alkukauden saalis on runsas, jos totutteluruokinta on onnistunut.

Minkin rautapyynti

Minkin rautapyynti kannattaa keskittää sellaisten jokien ja purojen varsille, jotka pysyvät sulana talvellakin. Raudat sijoitetaan rannan tuntumaan. Minkin kulkua voi ohjailla erilaisilla puu- tai kivijohteilla, sillä se ei yleensä ylitä matalaakaan estettä vaan lähtee kulkemaan sen vierustaa pitkin. Tällainen johde vie siten minkin suoraan pyydyksen suuaukolle.

Hetitappavia rautoja ei tarvitse kokea joka päivä. Kerran viikossa on sopiva rautojen kokemisväli. Paras houkutin on tuore kala, ja syötit kannattaa vaihtaa viikoittain rautoja tarkistettaessa. Minkinpyyntiin tarkoitettujen laitteiden suojaamisessa on oltava huolellinen, sillä vesien laiteilla liikkuu myös rauhoitettu saukko. Kuuden sentin läpimittaisesta sisäänmenoaukosta saukko ei enää mahdu, mutta minkki pääsee vielä pujahtamaan syötin hakuun.

Minkki hetitappavissa raudoissa. Kuva: Antti Piironen
Minkki hetitappavissa raudoissa. Kuva: Antti Piironen