Siirry sisältöön

Aseet ja patruunat

Metsästäminen haulikolla

Haulikolla metsästetään tyypillisesti pienriistaa. Haulikkoa käytetään lyhyeltä etäisyydeltä tapahtuvaan metsästykseen, sillä kyseisen asetyypin tehokas kantama on maksimissaan 35 metriä.

Haulikkoa käytettäessä on tärkeää, että sillä ammuttavat panokset on testattu ennen metsästämistä. Koeammunnassa selviää, ovatko kyseiset patruunat juuri käytettävään haulikkoon hyvin soveltuvia. Patruunoiden osumakuvio ja läpäisykyky vaikuttavat niiden toimivuuteen.

Haulikolla voidaan metsästää sekä paikallaan olevaa että juoksevaa tai lentävää riistaa. Haulikon hyväksi käyttäjäksi tulee ainoastaan opettelemalla oikean ampumatavan ja harjoittelemalla paljon.

Metsästäminen rihlatulla luotiaseella

Kivääriä tai rihlatun luotipiipun sisältävää rihlakkoa tai drillinkiä käytetään paikallaan olevan riistan metsästämiseen. Luotipiippu mahdollistaa jopa kahden sadan metrin päässä ampujasta olevan riistaeläimen tavoittelemisen.

Rihlattua luotiasetta käytetään tyypillisesti suurriistan metsästykseen, koska painavan luodin iskuenergia ja sen vaikutukset riittävät suurten eläinten kaatamiseen. Useita suurriistaan lukeutuvia riistalajeja voidaan metsästää ainoastaan rihlattua luotiasetta käyttäen.

Erityisesti metsäkanalintujen sekä muun linturiistan metsästämisessä käytetään usein rihlattua luotiasetta. Luodin painon ja osumaenergian vaatimukset vaihtelevat riistalajien koon mukaan siten, että pieniä lajeja metsästetään pienikaliiberisia luotiaseita ja kevyempiä luoteja käyttäen. 

Patruunat

Haulikon patruunoissa käytetään tyypillisesti lyijyhauleja. Haulien koko vaihtelee yleensä 2.75 mm ja 4,5 mm välillä, riippuen metsästettävän riistalajin koosta.

Lyijyhaulien käyttö on kiellettyä vesilinnustuksessa. Korvaavina haulimateriaaleina käytetään muun muassa vismuttia, terästä, rautaa ja volframia.

Lue lisää metsästysammunnasta