Siirry sisältöön

Moottoriajoneuvon käyttö liikuntarajoitteisena

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 § 3 mom.
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 § 3 mom.
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 § 3 mom.

Metsästyslain 41 §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa metsästyslain 32 §:n 2 momentissa kiellettyyn moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttöön ja 35 §:n 3 momentissa kiellettyyn metsästysaseen kuljettamiseen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla maastossa voidaan myöntää sille, joka esittää luotettavan lääketieteellisen selvityksen liikuntarajoitteisuudestaan ja siitä, että hän pystyy metsästämään metsästyslain 20 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. (Valtioneuvoston asetus 453/2013 6 §:n 1 momentti)

Poikkeuslupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. (Valtioneuvoston asetus 453/2013 6 §:n 3 momentti)

Suomen riistakeskus voi myöntää luvan poiketa moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksesta sekä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä silloin, kun hakija on pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntarajoitteinen.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat