SRVA:n lomakkeet

SRVA-toiminnassa mukana olevat metsästäjät voivat tarvita kolarieläinsopimusta, jolla sovitaan liikenteessä vammautueiden ja kuolleiden eläinten jäljestämisestä ja talteenotosta. Lisäksi SRVA-tilanteiden jälkeen toivotaan vastattavan raportointikysymyksiin, joiden avulla toimintaa kehitetään.

Päivitetty 23.4.2013