Siirry sisältöön

Saaliin kaupallinen hyödyntäminen

EU-todistuksen hakemuslomake karhulle (esitäytetty)

EU-todistuksen hakemuslomake ilvekselle (esitäytetty)

Karhun ja ilveksen lihan ja muiden osien kaupallinen hyödyntäminen vaatii Suomen ympäristökeskuksen myöntämän myyntiluvan eli EU-todistuksen. Jos esimerkiksi suurpedon talja viedään ulkomaille, vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen myöntämä CITES-vientilupa.

EU-todistuksen tai CITES-luvan saamiseksi Suomen ympäristökeskus vaatii varsinaisten hakemuslomakkeiden lisäksi liitteeksi niin sanotun laillisen saannon todistuksen, jonka antaa Suomen riistakeskus. Todistusta voi hakea poikkeusluvan saaja tai alueellisen kiintiön nojalla pyydystetyn karhun saaliin saaja. Hakijan on otettava yhteyttä siihen aluetoimistoon, josta kyseinen poikkeuslupa on myönnetty, tai alueellisen kiintiön nojalla pyydystetyn karhun kohdalla Lapin aluetoimistoon.

CITES-ohje metsästäjälle 2018 (karhu ja ilves) (2 sivua)

SYKEn ohje karhun tuontiin, vientiin ja myyntiin (3 sivua)

Riistakeskuksen ohje laillisen saannon todistus (1 sivu)

Lue lisää CITES-vientiluvasta (www.ymparisto.fi/cites)

Lue lisää metsästettävistä CITES-lajeista (www.ymparisto.fi/cites/metsastajat)

Suomen ympäristökeskus, Suomen riistakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto ja Luonnonvarakeskus ovat laatineet 25.8.2017 yhteisen ohjeistuksen karhun lihan ja osien myyntiin sekä karhunruhojen käsittelyyn ja näytteenottoon (myös trikiini) liittyvien kysymysten osalta (linkit päivitetty 25.6.2018).

Ohjeistus karhun lihan ja osien myyntiin sekä karhunruhojen käsittelyyn