Siirry sisältöön

Ilvesnäyte

Ilvesnäytteiden tietolomake kannanhoidollinen 2017-18

Ilvesnäytteiden tietolomake vahinkoperusteinen 2017-18

Luonnonvarakeskus (www.luke.fi) tutkii ilveskannan rakennetta sekä ilvesten kuntoa, lisääntymistehoa ja ravinnon koostumusta. Saatu aineisto vaikuttaa osaltaan ilveskannan hoitoon. Tutkimuslaitokselle toimitettavat kaadettujen ilvesten ruhot ovat tärkeä tiedonlähde.

Kannanhoidollisen poikkeusluvan haltijan tulee huolehtia ruhon lähettämisestä Luonnonvarakeskukselle asianmukaisesti ja pilaantumattomana näytteiden keruuta varten. Ruhot tulee nylkeä. Sisäelimiä ja päätä ei pidä poistaa.

HUOM! Metsästysvuonna 2017-2018 kerätään näytteeksi kumpaakin sukupuolta olevat ilvekset. Metsästysvuoden 2017-2018 osalta kerätään siis näytteeksi kaikki ilvekset. Kaikki ilvekset pyydetään näytteeksi vain joka kolmas vuosi.

Lähetysohjeet kannanhoidolliset 2017-18

Vahinkoperusteisella poikkeusluvalla ammutut ilvekset kuuluvat valtiolle ja ne tulee lähettää kokonaisina, nylkemättä Luonnonvarakeskukselle (metsästyslaki 41 a §:n 2 momentti).

Lähetysohjeet vahinkoperusteiset 2017-18