Siirry sisältöön

Ilvesnäyte

Luonnonvarakeskus (www.luke.fi) tutkii ilveskannan rakennetta sekä ilvesten kuntoa, lisääntymistehoa ja ravinnon koostumusta. Saatu aineisto vaikuttaa osaltaan ilveskannan hoitoon. Tutkimuslaitokselle toimitettavat kaadettujen ilvesten ruhot ovat tärkeä tiedonlähde.

Ilvesnäytteiden tietolomake kannanhoidollinen 2018-19

Ilvesnäytteiden tietolomake vahinkoperusteinen 2018-19

Kannanhoidollisen poikkeusluvan haltijan tulee huolehtia ruhon lähettämisestä Luonnonvarakeskukselle asianmukaisesti ja pilaantumattomana näytteiden keruuta varten. Ruhot tulee nylkeä. Sisäelimiä ja päätä ei pidä poistaa.

HUOM! Metsästysvuonna 2018-2019 kerätään näytteeksi vain naarasilvekset. Kaikki ilvekset pyydetään näytteeksi vain joka kolmas vuosi.

Lähetysohjeet kannanhoidolliset 2018-19

Vahinkoperusteisella poikkeusluvalla ammutut ilvekset kuuluvat valtiolle ja ne tulee lähettää kokonaisina, nylkemättä Luonnonvarakeskukselle (metsästyslaki 41 a §:n 2 momentti).

Lähetysohjeet vahinkoperusteiset 2018-19