Siirry sisältöön

Hyljenäyte

Hylkeenmetsästäjien ja kalastajien toivotaan toimittavan näytteet metsästetyistä ja sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä Luonnonvarakeskukselle. Näytteitä käytetään monipuolisesti hyljekantojen rakennetta, ympäristömyrkkykuormitusta, terveydentilaa ja hyljekantojen kalastovaikutuksia selvittävissä seuranta- ja tutkimushankkeissa.

Metsästäjät ja kalastajat toimittavat Luonnonvarakeskukseen hyljenäytteitä sekä metsästetyistä että sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä. Jokaisesta hylkeestä lähetetään alaleuka, sukuelimet, kaksi palaa traania, pala lihasta ja maksa. Lisäksi hylkeen pituus ja ihonalaisen traanikerroksen paksuus mitataan. Hylje myös punnitaan, jos se on mahdollista. Näytteiden oheen laitetaan myös tiedot hylkeiden pyyntipaikasta, -ajasta ja -tavasta (näyteohjeet ja pyyntitietolomake alla). Näyteohjeet kannattaa aina tarkistaa myös Luken sivuilta (https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/hylkeet/), koska niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Näytteet käsitellään Lukessa. Hylkeen laji varmistetaan alaleuasta. Ikä määritetään kulmahampaista tehdyistä leikkeistä laskemalla niistä vuosirenkaat. Sukupuoli varmistetaan sukuelimistä. Naaraiden kohdut ja munarauhaset tutkitaan lisääntymisterveyden ja -tilan selvittämiseksi yhteistyössä Eviran kanssa. Hylkeiden kuntoa (ravitsemustilaa) seurataan traanin paksuuden avulla. Kokonaiset maksat lähetetään Eviraan, joka tutkii niistä maksamadon esiintymisen. Traanista, maksasta ja lihaksesta määritetään ympäristömyrkkypitoisuuksia.

Hylje näyteohje Kalenterivuosi 2019

Laskutusohje 2019

Laskulomake 2019