Hyljenäyte

Hylkeenmetsästäjien ja kalastajien toivotaan toimittavan näytteet metsästetyistä ja sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä Luonnonvarakeskukselle. Näytteitä käytetään monipuolisesti hyljekantojen rakennetta, ympäristömyrkkykuormitusta, terveydentilaa ja hyljekantojen kalastovaikutuksia selvittävissä seuranta- ja tutkimushankkeissa.

Metsästäjät ja kalastajat toimittavat Luonnonvarakeskukseen hyljenäytteitä sekä metsästetyistä että sivusaaliiksi jääneistä hylkeistä. Jokaisesta hylkeestä lähetetään alaleuka, sukuelimet, pala traania ja maksa. Lisäksi hylkeistä mitataan ihonalaisen traanikerroksen paksuus. Myös hylkeen pituus mitataan ja se punnitaan, jos se on mahdollista. Näytteiden oheen laitetaan tiedot hylkeiden pyyntipaikasta, -ajasta ja -tavasta (näyteohjeet ja pyyntitietolomake alla).

Näytteet käsitellään Lukessa. Hylkeen laji varmistetaan alaleuasta. Ikä määritetään kulmahampaista tehdyistä leikkeistä laskemalla niistä vuosirenkaat. Sukupuoli varmistetaan sukuelimistä. Naaraiden kohdut ja munarauhaset tutkitaan lisääntymisterveyden ja -tilan selvittämiseksi yhteistyössä Eviran kanssa. Hylkeiden kuntoa (ravitsemustilaa) seurataan traanin paksuuden avulla. Kokonaiset maksat lähetetään Eviraan, missä niistä tutkitaan loisten (maksamadon) esiintyminen. Traanista määritetään ympäristömyrkkypitoisuuksia.

Tutkimusnäytteet hylkeistä_Kalenterivuosi 2017 (pdf)

 

Päivitetty 14.2.2017