Hirvieläinsaalis

Lupaosakkaiden kannattaa kirjata hirvisaalistiedot Oma riista -palveluun mahdollisimman nopeasti, jotta luvansaaja ja lupaosakkaat voivat seurata metsästyksen edistymistä reaaliajassa.

Oma riista -ohje luvansaajille

Metsästyksenjohtaja tai seuran/seurueen yhteyshenkilö voi kirjata hirvisaaliita ja -havaintoja sekä hyväksyä seuran jäsenten ehdottamia kirjauksia Oma riista -palvelussa.

Oma riista -ohje metsästyksenjohtajille

Vaihtoehtoisesti hirvisaaliin voi ilmoittaa lupapäätöksen mukana toimitetulla hirvitietokortilla palauttamalla sen riistanhoitoyhdistykseen. Lisää lomakkeita saa Lukesta: Riitta Tykkyläinen, puh. 029 532 7500, Maija Wallén, puh. 029 532 7501 sekä Suomen riistakeskuksen aluetoimistoilta.

 

Muut hirvieläimet (valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura)

Hirvieläinsaaliin ilmoituslomake (sähköisesti täytettävä: saat lomakkeelle lisärivejä klikkaamalla taulukkoa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Lisää rivejä alapuolelle)

Hirvieläinsaaliin ilmoituslomake (sähköisesti täytettävä: saat lomakkeelle lisärivejä klikkaamalla taulukkoa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Lisää rivejä alapuolelle)

Hirvieläinsaaliin ilmoituslomake

Vaihtoehtoiset lomakkeet (voit käyttää kumpaa tahansa)

Hirvieläinsaaliin ilmoituslomake (sähköisesti täytettävä: saat lomakkeelle lisärivejä klikkaamalla taulukkoa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Lisää rivejä alapuolelle)

Hirvieläinsaaliin ilmoituslomake (sähköisesti täytettävä: saat lomakkeelle lisärivejä klikkaamalla taulukkoa hiiren oikealla napilla ja valitsemalla Lisää rivejä alapuolelle)

Hirvieläinsaaliin ilmoituslomake

Saaliiksi saadut hirvieläimet on eriteltävä tarkasti täyttämällä lomakkeesta kaikki kohdat.

 

Päivitetty 26.11.2016