Hallisaalis

Saaliiksi saadusta hallista on viimeistään kolmantena arkipäivänä ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Ilmoitus tehdään Oma riista -palvelussa tai alueen riistakeskuksen toimistolle.

Hallisaaliin ilmoituslomake
Hallisaaliin ilmoituslomake
Hallisaaliin ilmoituslomake

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on sakotettava metsästysrikkomus.

Metsästetystä hallista pyydetään myös toimittamaan näyte Luonnonvarakeskukselle.

Päivitetty 18.12.2017