Pesän, siihen liittyvän rakennelman tai munien hävittäminen

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §

Suomen riistakeskus voi myöntää 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman hävittämiseen 41 a – 41 c §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi 41 b §:n mukaisten edellytysten täyttyessä lupa voidaan myöntää myös 5 §:ssä tarkoitettujen lintulajien munien hävittämiseen. (Metsästyslaki 41 d §)

Kyseisen pykälän perusteella haetaan poikkeuslupaa esimerkiksi majavan tekemän padon purkuun metsästysasetuksessa määrättyjen purkuaikojen ulkopuolella. Tämän pykälän perusteella haetaan lupaa myös metsästyslaissa tarkoitettujen lintujen pesien purkamiselle vahinkojenestämistarkoituksessa.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat

Päivitetty 1.8.2017