Siirry sisältöön

Pesän, siihen liittyvän rakennelman tai munien hävittäminen

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 d §

Suomen riistakeskus voi myöntää 41 §:ssä tarkoitetun poikkeusluvan riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän tai siihen liittyvän rakennelman hävittämiseen 41 a – 41 c §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lisäksi 41 b §:n mukaisten edellytysten täyttyessä lupa voidaan myöntää myös 5 §:ssä tarkoitettujen lintulajien munien hävittämiseen. (Metsästyslaki 41 d §)

Kyseisen pykälän perusteella haetaan poikkeuslupaa esimerkiksi majavan tekemän padon purkuun metsästysasetuksessa määrättyjen purkuaikojen ulkopuolella. Tämän pykälän perusteella haetaan lupaa myös metsästyslaissa tarkoitettujen lintujen pesien purkamiselle vahinkojenestämistarkoituksessa.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat