Siirry sisältöön

Muut riistanisäkkäät

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 c §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 c §
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 c §

Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, muita kuin 41 a §:ssä tarkoitettuja riistanisäkkäitä koskeva 41 §:n mukainen poikkeuslupa voidaan myöntää:

1) luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttämiseksi;

2) viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, riistataloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan merkittävän vahingon ehkäisemiseksi;

3) kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle; tai

4) näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja istuttamistarkoituksessa taikka eläintautien ehkäisemiseksi.

(Metsästyslaki 41 c §)

Pykälä koskettaa seuraavia riistalajeja:
villikani, rusakko, orava, kanadanmajava, piisami, rämemajava, tarhattu naali, kettu, supikoira, pesukarhu, mäyrä, kärppä, minkki, villisika, kuusipeura, saksanhirvi, japaninpeura, metsäkauris, hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura ja mufloni.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat