Metsästäjätutkinnon ja ampumakokeen oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus

Riistanhoitoyhdistys antaa metsästäjätutkinnon ja ampumakokeen hyväksytystä tai hylätystä suorituksesta kirjallisen päätöksen sekä oikaisuvaatimusosoituksen, jossa on ohjeet oikaisun pyytämiseen.

Päivitetty 21.4.2015