Siirry sisältöön

Hirvijahti

Tälle sivulle on koottu hirvijahdin eri vaiheissa tarvittavia lomakkeita.

Saate hirvieläinten pyyntiluvan saajille 2018

Ennen hirvijahtia

Pyyntilupien hankinta

Pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen myöntää Suomen riistakeskus. Hakemus on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä Suomen riistakeskukselle.

Lue lisää hirvieläinten pyyntilupalomakkeista

 

Jahtiseurueiden metsästyssäännöt

Metsästyslain 8 §:n alueella (Lapissa sekä osassa Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata) metsästysseurojen ja -seurueiden kannattaa laatia metsästyssäännöt hirvijahtiin, sillä metsästysjärjestelyt poikkeavat huomattavasti muusta Suomesta. Hyvillä säännöillä metsästys saadaan järjestäytyneeksi ja näin säästytään monilta hankalilta tilanteilta. Metsästysseura tai -seurue voi laatia sääntönsä omien tarpeidensa mukaan, mutta mallisäännöt helpottavat kullekin sopivien hirvenmetsästyssääntöjen laatimisessa.

Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen

 

Metsästyksenjohtajan ilmoittaminen

Seurueen metsästyksenjohtaja ja varajohtaja on kätevintä määritellä Oma riista –palvelussa, jolloin ei tarvita muuta ilmoitusta.

Toissijaisesti: Hirvieläinten pyyntiluvan saajan on ennen metsästyksen alkamista ilmoitettava metsästyksenjohtajasta ja varajohtajista kirjallisesti sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa pyyntiluvassa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake

 

Hirvijahdin jälkeen

Saalisilmoitus suositellaan tehtäväksi Oma riista –palvelua käyttäen.

Mikäli ei käytä Oma riista –palvelua, niin tiedot voi ilmoittaa hirvitietokortilla. Hirvitietokorttia on saatavana riistanhoitoyhdistyksistä ja lupahallintokirjaamosta (s-posti: lupahallinto.kirjaamo@riista.fi).

Lue lisää hirvieläinten saalislomakkeista

OHJE koordinaateista hirvitietokorttiin_ML 26 §_2018

 

Haavakkotilanteesta ilmoittaminen  (yhteisluvan tai seuran sisäiseen käyttöön)

Mikäli haavoittunutta eläintä ei löydy, voidaan täyttää oheinen haavakkolomake ja toimittaa se esim. yhteisluvan vetäjälle. Muistathan kirjata tapahtumat ylös tuoreeltaan ja ilmoittaa haavakosta naapuriseuralle, mikäli hirvi siirtyy pois omalta metsästysalueelta.

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.doc)

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.odt)

Selvitys haavoitetusta hirvestä (.pdf)