Hirvijahdin lomakkeet

Tälle sivulle on koottu hirvijahdin eri vaiheissa tarvittavia lomakkeita.

Saate hirvieläinten pyyntiluvan saajille 2017

Ennen hirvijahtia

Pyyntilupien hankinta

Pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen myöntää Suomen riistakeskus. Hakemus on toimitettava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä metsästysalueen riistanhoitoyhdistykselle.

Lue lisää hirvieläinten pyyntilupalomakkeista

Jahtiseurueiden metsästyssäännöt

Metsästyslain 8 §:n alueella (Lapissa sekä osassa Kainuuta ja Pohjois-Pohjanmaata) metsästysseurojen ja -seurueiden kannattaa laatia metsästyssäännöt hirvijahtiin, sillä metsästysjärjestelyt poikkeavat huomattavasti muusta Suomesta. Hyvillä säännöillä metsästys saadaan järjestäytyneeksi ja näin säästytään monilta hankalilta tilanteilta. Metsästysseura tai -seurue voi laatia sääntönsä omien tarpeidensa mukaan, mutta mallisäännöt helpottavat kullekin sopivien hirvenmetsästyssääntöjen laatimisessa.

Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen
Metsästysseuran mallisäännöt hirvenmetsästykseen

Metsästyksenjohtajan ilmoittaminen

Hirvieläinten pyyntiluvan saajan on ennen metsästyksen alkamista ilmoitettava metsästyksenjohtajasta ja varajohtajista kirjallisesti sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa pyyntiluvassa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake
Metsästyksenjohtajan ilmoituslomake

 Hirvijahdin jälkeen

Pyyntiluvalla saadusta saaliista on ilmoitettava riistanhoitoyhdistykselle. Luvansaajalle toimitetaan ilmoituslomakkeet lupapäätöksen mukana. Hirvieläinten saalis on eriteltävä tarkasti.

Lue lisää hirvieläinten saalislomakkeista

Ohje metsästysasetuksen 9 §:n mukaisesta hirvieläimen pyyntilupaan liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta (2 sivua)

Haavakkotilanteesta ilmoittaminen

Mikäli haavoittunutta eläintä ei löydy, palauta lomake 7 päivän kuluessa yhteisluvan vetäjälle tai riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle. Muistathan täyttää selvityksen haavoittuneesta hirvestä tuoreeltaan ja ilmoittaa haavakosta naapuriseuralle, mikäli hirvi siirtyy pois omalta metsästysalueelta.

Selvitys haavoitetusta hirvestä

Selvitys haavoitetusta hirvestä

Selvitys haavoitetusta hirvestä

 

Päivitetty 16.8.2017