Metsästys ja riistasaaliit vähenivät vuonna 2012

Metsästäjien määrä on viime vuosina ollut kasvussa, mutta vuonna 2012 sekä pienriista- että hirvimetsällä kävi edellisvuotta vähemmän metsästäjiä. Myös aiempaa useampi metsästäjä jäi ilman saalista. Lähes kaikkien yleisimpien riistalajien saalis jäi pienemmäksi kuin edellisvuonna.

Viime vuonna riistanhoitomaksun maksoi yli 308 000 metsästäjää. Kaksi kolmasosaa näistä kävi metsällä vähintään kerran. Pienriistaa tavoitteli reilut 183 000 ja hirvieläimiä lähes 110 000 metsästäjää.

Sinisorsa, sepelkyyhky ja teeri yleisimmät saalislajit

Lukumääräisesti eniten saaliiksi saatiin edellisvuosien tapaan sinisorsia, sepelkyyhkyjä ja teeriä. Vesilintuja ammuttiin yhteensä vajaa puoli miljoonaa, siitä puolet oli sinisorsia. Vesilintusaalis jäi hieman pienemmäksi kuin edellisvuonna.

Metsäkanalintujen saalismäärät laskivat edellisvuodesta varsinkin Pohjois-Suomessa. Metsäkanalinnuista saaliiksi saatiin eniten teeriä (183 600), pyitä (75 000), metsoja (36 300) ja riekkoja (21 800). Nisäkkäistä eniten pyydettiin metsäjäniksiä (155 700) ja supikoiria (144 500).

Viime vuonna kaadettiin 40 000 hirveä, mikä on noin 16 000 hirveä vähemmän kuin edellisvuonna. Hirvi oli ylivoimaisesti merkittävin saaliseläin sekä lihantuotoltaan että taloudellisesti. Koko riistasaaliin laskennallinen lihantuotto oli 7,4 miljoonaa kiloa, josta hirven osuus oli 5,3 miljoonaa ja muiden hirvieläinten 1,0 miljoonaa kiloa.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemään Metsästys 2012 -tilastojulkaisuun. Tiedot kerättiin metsästäjiltä postikyselyllä vuoden 2013 alussa. Otantaan valitusta 5 400 metsästäjästä 74 prosenttia vastasi kyselyyn. Kyselyssä oli ensimmäistä kertaa mukana myös sähköinen vastausmahdollisuus. Tätä mahdollisuutta käytti lähes joka viides vastanneista.

Lue tiedote Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sivuilla