Metsäkanalintujen metsästysajat riippuvat riistakolmiotuloksista

Metsäkanalintukannat selvitetään riistakolmiolaskennoilla. Tänä vuonna laskennat pyydetään tekemään 4. elokuuta mennessä. Laskentakautta on aikaistettu sen vuoksi, että saatuja tuloksia voitaisiin käyttää täysipainoisesti metsäkanalintujen metsästysaikojen määrittämiseen.

Metsästysaikoja koskeva asetusluonnos tehdään ensi viikon lopulla. Sen vuoksi laskennat pitäisi tehdä viimeistään ensi sunnuntaina ja lähettää tulokset heti mieluummin netin kautta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle.

Näyttää siltä, että osa metsästysseuroista on kuitenkin suunnitellut laskevansa kolmionsa suositeltua ajankohtaa myöhemmin. Valitettavasti näitä tuloksia ei pystytä kunnolla hyödyntämään ensi syksyn metsästysaikoja ratkaistaessa. Suomen riistakeskus kehottaakin vielä näitä seuroja harkitsemaan, voisivatko he siirtää laskennan suorittamisen suositeltuna ajankohtana eli viimeistään tulevan viikonvaihteen aikana.

Kolmiolaskentoja tehdään lähinnä sen vuoksi, että niiden perusteella ratkaistaan metsästysajat. Metsästäjien on syytä muistaa, että mitä vähemmän riistakannoista on tietoa, sitä herkemmin joudutaan tekemään tarpeettoman voimakkaita rajoituksia.

 

Lisätietoja