Siirry sisältöön

Kolmea suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden 2021 loppuun saakka

Suunnittelijoiden työtehtävinä ovat mm:

 • kosteikkoelinympäristöjen hoidon kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät ja kehityshankkeiden edistäminen
 • kosteikkoympäristöjen hoidon kehittämiseen liittyvä sidosryhmäyhteistyö ja sen edistäminen
 • muut vesilintukantojen hoidon edistämiseen liittyvät tehtävät
 • haitallisten vieraslajien pyynnin tehostamiseen liittyvät tehtävät

Edellytämme:

 • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
 • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
 • metsästyslainsäädännön tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
 • englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa ja tarvittaessa myös ulkomailla
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 3.2.2020 tai sopimuksen mukaan.

Toimen sijoituspaikkoina on sopimuksen mukaan jokin Suomen riistakeskuksen aluetoimistoista.

Suunnittelijan tehtävien täyttäminen edellyttää, että valtion vuoden 2020 talousarviossa momentille 30.40.50 Riistatalouden edistäminen myönnetään hallitusohjelman ja hallituksen esityksen mukaisesti erillismääräraha vesilintujen elinympäristöjen tilan parantamiseen ja että maa- ja metsätalousministeriö myöntää tästä määrärahasta erillisavustuksen Suomen riistakeskukselle. Kyseisen erillismäärärahan tehokas hyödyntäminen edellyttää, että suunnittelijat voitaisiin palkata mahdollisimman nopeasti vuoden 2020 alusta, joten tästä syystä tehtävät julistetaan ehdollisena haettavaksi jo nyt.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 13.12.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Suunnittelija/Elinympäristöt

Lisätietoja antavat:

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, puh. 029 431 2401, mikko.alhainen@riista.fi