Kettujen liikkeet GPS-seurantaan – kettuja kaivataan pannoitettavaksi

Helsingin yliopiston ja RKTLn yhteistyössä toteuttamassa tutkimuksessa pyritään selvittämään kettujen elinympäristönkäyttöä keskisellä Uudellamaalla ja Hämeessä. Kiinnostuneita metsästäjiä pyydetään ilmoittamaan loukkuun menevistä aikuisista ketuista. Pannoitettavaksi soveltuvista ketuista maksetaan pieni palkkio. Myös havaintoja pannoitetuista ketuista pyydetään ilmoittamaan tutkijoille.

Yhteystiedot

Sakeri Savola sakeri.savola@helsinki.fi, puh. 0400 981 098, Helsingin yliopisto

Katja Holmala katja.holmala@rktl.fi, RKTL