Siirry sisältöön

Karhunmetsästys itäisellä poronhoitoalueella on päättynyt

MÄÄRÄYS

Asianumero 236/04.02.00/2019

Suomen riistakeskus määrää tällä päivämäärällä karhunmetsästyksen lopetettavaksi itäiseltä poronhoitoalueelta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n 4 momentin nojalla, koska poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (860/2019) 2 §:n mukainen alueellinen kiintiö, 70 karhua, on saatu saaliiksi.

Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n 4 momentin nojalla metsästyksen lopettamisen katsotaan tulleen metsästäjien tietoon kolmen päivän kuluttua määräyksen antamisesta.

 

SUOMEN RIISTAKESKUS

Julkiset hallintotehtävät

 

Sauli Härkönen

julkisten hallintotehtävien päällikkö

 

Harri Norberg

esittelijä, erikoissuunnittelija

Lisätietoja

Norberg, Harri

  • Erikoissuunnittelija
  • Suurpetovahingot sekä pyynti- ja poikkeuslupatilastot
  • 029 431 2115
  • harri.norberg@riista.fi