Ilveksen metsästys aikaistui poronhoitoalueella

Maa- ja metsätalousministeriön kesäkuussa antaman poikkeuslupa-asetuksen myötä ilveksen metsästys voidaan poronhoitoalueella aloittaa jo lokakuun alussa. Muun Suomen alueella ilvesjahti alkaa normaalisti joulukuun alusta. Ilveksen metsästys kestää koko Suomessa helmikuun loppuun asti.

Suomen riistakeskus tiedottaa, että aikaistuneen metsästysajan johdosta poronhoitoalueelle haettavien ilveksen kannanhoidollisten poikkeuslupien hakemukset tulee jättää aluetoimistoille 9.8. mennessä. Hakemus jätetään siihen aluetoimistoon, jonka alueella hakemusalue sijaitsee.

Poikkeuslupia ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen voidaan myöntää vain vahvan ilveskannan alueelle. Hakijoiden on myös hyvä huomata, että samoille alueille ei myönnetä päällekkäisiä lupia. Poikkeuslupia suositellaan haettavaksi yhteishakuina.

Ministeriön vahvistaman ilveksen kaatokiintiön mukaan koko Suomessa voidaan kaataa alkavan metsästysvuoden kannanhoidollisessa pyynnissä enintään 589 ilvestä, joista poronhoitoalueella enintään 40 ilvestä. Viime talvena poronhoitoalueella saatiin saaliiksi kannanhoidollisilla poikkeusluvilla yhteensä 16 ilvestä.

Lisätietoja