Ilveksen kannanhoidolliset poikkeusluvat poronhoitoalueelle myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat ilveksen kannanhoidolliseen metsästykseen poronhoitoalueella. Ilvestä voi poikkeusluvilla metsästää 1. lokakuuta – 28. helmikuuta.

Poikkeusluvat jakautuvat Suomen riistakeskuksen toimialueilla siten, että Lapissa voidaan pyydystää 15 ilvestä, Kainuussa seitsemän ilvestä ja Oulun toimialueella kolme ilvestä. Viime metsästyskaudella poronhoitoalueella pyydystettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla 16 ilvestä.

Maa- ja metsätalousministeriön antama asetus mahdollistaisi poronhoitoalueella enintään 40 ilveksen kannanhoidollisen metsästyksen. Myönnetty poikkeuslupamäärä on tätä hieman pienempi, koska luvat on myönnetty vain alueille, joissa petoyhdyshenkilöt tekevät ilveksistä säännöllisesti havaintoja tai porovahinkoja on syntynyt erityisen paljon. Tämän lisäksi poroja tappavia ilveksiä voidaan vähentää vahinkoperusteisilla poikkeusluvilla, mikäli edellytykset erityisen merkittävien vahinkojen ehkäisemisestä täyttyvät.

Suomen riistakeskus suosittaa luvansaajille, että pyynti kohdistettaisiin poroja tappaviin ilvesyksilöihin. Erityisen paljon vahinkoja on syntynyt tänä ja edellisenä vuonna Lapin toimialueella.

Poronhoitoalueen ulkopuolisella alueella ilveksen metsästys alkaa 1. joulukuuta ja se kestää helmikuun 28. päivään. Suomen riistakeskus päättää tämän alueen poikkeusluvista lokakuun lopulla.

Lisätietoja