Ilvekselle aiempaa suurempi kaatokiintiö

Maa- ja metsätalousministeriö esittää alkavalle metsästysvuodelle 589 ilveksen kaatokiintiötä, joka on huomattavasti suurempi kuin viime metsästyskaudella. Viime vuoden kiintiö oli 440, josta saaliiksi saatiin 402 ilvestä. RKTL:n tuoreen arvion mukaan Suomessa elää vähintään 2500–2800 yli vuoden ikäistä ilvestä, kun viime vuoden vastaava arvio oli 2300–2600.

Ilveskanta on kasvanut etenkin läntisessä Suomessa. Poronhoitoalueella esiintyy vain noin viisi prosenttia Suomen ilveskannasta, mutta sinne esitetään kuitenkin viime vuoden tapaan 40 yksilön kaatokiintiötä porovahinkojen vähentämiseksi. Muun Suomen kannanhoitoalueelle esitetään 549 yksilön ilveskiintiötä.

Ilves kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin, jonka metsästystä säädellään EU:n luontodirektiivissä. Direktiivi kieltää ilveksen tahallisen pyydystämisen ja tappamisen paitsi jos ne aiheuttavat erityisen merkittäviä vahinkoja. Lisäksi ilves on rauhoitettu Suomessa ympäri vuoden.

Suomen ilveskanta on kasvanut niin paljon, että sitä voidaan ja on tarpeen säädellä kansallisesti kannanhoidollisella metsästyksellä. Poikkeusluvat ilveksen metsästykseen myöntää tarkkaa harkintaa käyttäen Suomen riistakeskus. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana sekä säilyttämään eläinten arkuus ihmistä kohtaan.

Tavoitteena on säilyttää ilveskanta elinvoimaisena ja minimoida samalla ilvesten aiheuttamat haitat. Tärkeintä olisi, että ihmisten suhtautuminen ilveksiin säilyy myönteisenä. Ilveksiä ei juuri pelätä, mutta niiden vierailut asutuksen lähellä eivät myöskään ilahduta. Ilves käyttää ravinnokseen metsäkauriita, valkohäntäpeuroja ja metsäjäniksiä, jotka ovat tärkeitä riistalajeja. Lisäksi ilves aiheuttaa jonkin verran vahinkoa karja- ja lammastaloudelle sekä metsästyskoirille.

Ilvestä voidaan metsästää kannanhoidollisella poikkeusluvalla lokakuun ensimmäisestä päivästä helmikuun viimeiseen päivään poronhoitoalueella ja muualla maassa joulukuun ensimmäisestä päivästä helmikuun viimeiseen päivään. Naarasta, jota seuraa vuotta nuorempi pentu, ei kuitenkaan saa pyydystää.

Ehdotettu ilveksen metsästyskiintiö lähetettiin lausunnoille 28.6. Ehdotus perustuu ilveskannan hoitosuunnitelmaan, joka on vahvistettu vuonna 2006.

Tiedote maa- ja metsätalousministeriön sivuilla