Haemme viestintäsuunnittelijaa

Suomen riistakeskus hakee viestintäsuunnittelijalle sijaista Helsinkiin. Työtehtävät jaetaan kahden viestintäsuunnittelijan kesken.

Viestintäsuunnittelija

  • osallistuu ulkoisen ja sisäisen viestinnän suunnitteluun, arviointiin, kehittämiseen, koordinointiin ja toteutukseen sekä antaa viestintätukea muulle organisaatiolle
  • toimii kuudesti vuodessa suomeksi ja ruotsiksi ilmestyvän Metsästäjä-lehden toimitussihteerinä sekä kahdesti vuodessa suomeksi ja ruotsiksi ilmestyvän Riistan vuoksi -sidosryhmäjulkaisun päätoimittajana
  • vastaa riista.fi- ja kosteikko.fi-verkkosivustoista ja sosiaalisen median sivuista
  • osallistuu mediayhteyksien hoitamiseen ja edustaa Suomen riistakeskusta eri yhteistyöryhmissä
  • on käytettävien viestintätyökalujen sekä sähköisten ja painettujen materiaalien yhteyshenkilö.

Edellytämme

  • korkeakoulututkintoa tai siihen tähtääviä loppusuoralla olevia opintoja soveltuvalta alalta
  • toimitus- tai verkkoviestintäosaamista sekä kokemusta viestintätehtävistä
  • erinomaista suomen kielen taitoa sekä kykyä tuottaa sujuvaa tekstiä ja editoida muiden tekstejä
  • tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Työ alkaa 1.7.2015 tai sopimuksen mukaan ja kestää noin 13 kuukautta. Työpaikka sijaitsee Helsingin Tapanilassa juna-aseman vieressä.  Tehtävän palkkaus määräytyy voimassaolevan, työnantajan noudattaman työehtosopimuksen mukaan.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköpostitse 18.5.2015 kello 16.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@riista.fi ja kopiona osoitteeseen klaus.ekman@riista.fi.

Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka 17 alueellisessa toimipisteessä työskentelee yhteensä noin 75 toimihenkilöä. Kestävän riistatalouden asiantuntijaorganisaationa huolehdimme riistapolitiikan toimeenpanosta, hoidamme meille säädetyt julkiset hallintotehtävät ja tuemme maamme lähes 300 riistanhoitoyhdistyksen toimintaa. Julkaisemamme Metsästäjä-lehti tavoittaa kaikki yli 300 000 metsästäjää ja on siten yksi Suomen laajalevikkisimmistä aikakauslehdistä.

Lisätietoja