Haemme taloushallinnon ammattilaista Suomen riistakeskukseen

Suomen riistakeskus hakee talousammattilaista hallintosihteerin toimeen. Työpanos jakautuu toistaiseksi puoliksi palkanlaskijan (toiminnosta vastaava) ja valtakunnallisen riistanhoitoyhdistysten talous- ja hallintotiimin asiantuntijan rooleille.

Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja valvonnassa toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jolla on 15 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Suomen riistakeskuksen tehtäviksi on riistahallintolaissa (158/2011) säädetty mm. edistää kestävää riistataloutta, tukea riistanhoitoyhdistysten toimintaa, huolehtia riistapolitiikan toimeenpanosta ja hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät.

Palkanlaskijan roolin työajankäyttö arvioidaan olevan 5 henkilötyökuukautta vuodessa. Rooliin haetaan taloushallinnon ammattilaista, joka on hoitanut palkanlaskentaa kokonaisuutena itsenäisesti tai merkittäviä osia siitä. Suomen riistakeskuksessa lasketaan kuukausittain noin 80 henkilön palkat ja sen lisäksi palkkioita noin 300 henkilölle. Palkanlaskija työskentelee toistaiseksi Visma Fivaldi Saas -sovelluksella muun riistakeskuksen taloushallinnon käyttäessä samaa järjestelmää.

Perustettavan talous- ja hallintotiimin jäsenenä (5 htkk) henkilön tehtäviin kuuluu riistanhoitoyhdistysten (295) ohjaaminen ja neuvominen talous- ja hallintoasioissa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyvää riistanhoitoyhdistyskentän ja riistahallinnon tuntemusta. Eduksi katsotaan Pohjois-Suomen olosuhteiden tuntemus. Tiimi myös tuottaa taloudenpitoon liittyvää ohjeistusta ja kouluttaa toiminnanohjaajia ja muita riistanhoitoyhdistysten toimijoita.

Edellytämme hakijalta:

  • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. tradenomi tai merkonomi)
  • talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisuuden ja prosessien hallintaa sekä käytännössä osoitettua kokemusta
  • kykyä selviytyä kiireisissäkin tilanteissa
  • sujuvaa taloushallinto- ja Office -ohjelmien osaamista
  • erinomaista yhteistyökykyä ja tiimityötaitoja
  • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan tuntemusta
  • hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa
  • valmiutta matkustaa kotimaassa

Toimen sijoituspaikka on ensisijaisesti riistakeskuksen aluetoimisto Muhoksella. Mahdollisia ovat myös toimipaikkamme Rovaniemellä tai Suomussalmella.

Toimi on toistaiseksi voimassaoleva 4 kk:n koeajalla. Toimi tulisi ottaa vastaan viimeistään maaliskuussa 2017.

Palkka määräytyy riistakeskuksen työehtosopimuksen ja palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Mikäli katsot olevasi sopiva henkilö tähän tehtävään, lähetä hakemuksesi ja CV 10.1.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@riista.fi tai kirjeitse osoitteeseen: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1 00730 Helsinki (lisää kuoreen merkintä: Hallintosihteerin toimi).

Lisätietoja antavat:

hallintopäällikkö Tuomo Pispa                           p. 029 431 2106                            tuomo.pispa@riista.fi

apulaisjohtaja Jari Pigg                                        p. 029 431 2102                            jari.pigg@riista.fi