Haemme riistasuunnittelijaa

Pohjois-Savoon haetaan riistasuunnittelijalle määräaikaista sijaista riistapäällikön vuorotteluvapaajakson 1.7. – 30.11.2014 ajaksi. Nykyinen riistasuunnittelija Teemu Lamberg toimii vastaavana aikana vs. riistapäällikkönä.

Toimialueeseen kuuluu Pohjois-Savon maakunta, pois lukien Kangaslammin riistanhoitoyhdistyksen alue. Alueella toimii 24 riistanhoitoyhdistystä. Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Kuopiossa.

Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
  • ruotsin ja englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota.

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorottelusopimuksessa palkattavalle henkilölle asetut ehdot.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan. Toimi on otettava vastaan 1.7.2014.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 31.5.2014 kello 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti postitse osoitteella Suomen riistakeskus Pohjois-Savon aluetoimisto, Kiekkotie 4, 70200 Kuopio. Kuoreen merkintä Riistasuunnittelijan sijainen, Pohjois-Savo.

Vuorottelusopimuksen ehdot

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE- toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Sijaiseksi on palkattava ensisijaisesti alle 25-vuotias työtön tai pitkäaikaistyötön taikka korkeakoulu-/ammattitutkinnon äskettäin suorittanut työtön, jos henkilön ammattitaito voidaan arvioida riittäväksi haettuun tehtävään. Arvion tekevät työnantaja ja työvoimaviranomainen yhteistyössä.

Toissijaisesti on palkattava sellainen työtön työnhakija, jonka työnsaannin tarve on suurin ja jonka työllistymisedellytysten arvioidaan parantuvan sijaisuuden avulla. Ellei etusijalla olevien ryhmässä ole haettuun tehtävään sopivaa työtöntä työnhakijaa, tulee kiinnittää huomiota mm. henkilön työttömyyden kestoon, ammattitaidon ylläpidon tarpeeseen ja toimeentuloon.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.

Lisätietoja