Haemme riistasuunnittelijaa Kainuuseen

Kainuuseen haetaan riistasuunnittelijaa määräaikaiseen toimeen riistapäällikön vuorotteluvapaajakson 20.8.–27.11.2015 ajaksi. Erikoissuunnittelija Marko Paasimaa toimii vastaavana aikana vs. riistapäällikkönä.

Toimialueeseen kuuluu Kainuun maakunta, pois lukien Vaalan riistanhoitoyhdistyksen alue. Alueella toimii kahdeksan riistanhoitoyhdistystä. Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
  • ruotsin ja englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota.

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorottelusopimuksessa palkattavalle henkilölle asetut ehdot.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 20.8.2015. Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Suomussalmella.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 30.6.2015 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti postitse osoitteella Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki. Kuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Kainuu.

Vuorottelusopimuksen ehdot: 

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata nuori tai äskettäin ammattiin valmistunut työtön tai pitkäaikaistyötön. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 päivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.

Lisätietoja