Haemme riistapäällikköä Lapin toimialueelle

Suomen riistakeskus hakee Lapin toimialueelle riistapäällikköä. Toimialueeseen kuuluu Lapin maakunta, jonka alueella toimii 20 riistanhoitoyhdistystä. Riistapäällikkö vastaa toimialueellaan kestävän riistatalouden toteutumisesta, riistanhoitoyhdistysten toiminnan tukemisesta, riistapolitiikan toimeenpanosta, sidosryhmäyhteistyöstä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta. Lisäksi riistapäällikkö toimii Lapin alueellisen riistaneuvoston esittelijänä.

Lapin toimialueeseen liittyvien tehtävien lisäksi riistapäällikön tehtäviin kuuluu osallistuminen riistatalouden edistämisen valtakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin sekä erikseen sovittaviin kansainvälisiin tehtäviin.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
  • riistatalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • johtamistaitoja
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa, tarvittaessa kokousmatkoja myös ulkomailla
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Metsästyslain 8 §:n alueen erityispiirteiden tuntemus luetaan hakijan eduksi.

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan, alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan viimeistään 1.4.2015. Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Rovaniemellä.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 13.2.2015 kello 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti postitse osoitteella Suomen riistakeskus / Kirjaamo, Fantsintie 13‒14, 00890 Helsinki. Kuoreen merkintä Riistapäällikkö, Lappi.

Lisätietoja